NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Pristiphora erichsoniistor lerkebladveps

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:3a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b1  Spredningshastighet
Delkategori 2   Mer enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 100000
Basert på Minimumsanslag
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Det er antatt at arten forekommer i store deler av Norge.

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid

Kvalifisert anslag.

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år: 2
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:

  Kvalifisert anslag.

c Naturtypekolonisering

 • Fastmarksskogsmark.

Kriteriedokumentasjon

Statusen til stor lerkebladveps (Pristiphora erichsonii) i Norge pr. 2011 er helt ukjent. Kun eldre registreringer foreligger. Den er antatt å ha liten effekt på naturtyper og stedegne arter i Norge. Arten har moderat sjanse for videre spredning. Stor lerkebladveps vurderes i kategori "lav risiko".

Først observert i Norge
Stavanger (Strand 1898) - 1850-1899
Første observerte etablering i Norge
Vet ikke
Naturlig opprinnelse
 • Europa Nord
 • Europa Sør
Kom til Norge fra
 • Opprinnelsessted
Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
Tidligere økologisk risikovurdering
 • Er risikovurdert i Utlandet

Arten er vurdert som fremmed art for Europa i Skuhrava et al. 2010.

Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Har aseksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Arten er kjent fra Farsund i Vest-Agder i 1906 og Vestvågøy i Nordland i 1956. Statusen til denne arten i Norge pr. 2011 er helt ukjent.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Arten er hjemmehørende i Europa, men har spredt seg til andre deler av verden, bl.a. til Nord-Amerika.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Kiær, H. 1898. Uebersicht der phytophagen Hymenopteren des arktischen Norwegens Tromsø Museums Aarshefte 19 (1896): 13-112
  • Strand, E. 1898. Enumeratio Hymenopterorum Norwegicorum Entomologisk Tidskrift 19: 71-112
Naturtyper
 • Fastmarksskogsmark

  • fremmed bartreslag
 • Levende planter på land

 • tofrøbladete

 • Levende vedaktige planter

 • nåleverk og reproduktive deler av bartrær

Arten er knyttet til lerk (Larix). Larven eter på kortskuddene og forpupper seg i jorden om høsten.

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med planter

  (Pågående)
  Hyppighet
  Tallrike ganger pr. år
  Abundans
  > 100
 • Utilsiktet introduksjon - Med transportmiddel

  (Pågående)
  Hyppighet
  Tallrike ganger pr. år
  Abundans
  > 100
 • Utilsiktet spredning - Fra skogbruk

  (Pågående)
  Hyppighet
  Tallrike ganger pr. år
  Abundans
  > 100