NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Cacopsylla rhododendrirododendronsuger

Ikke svartelistet

Arten er ikke risikovurdert

Bakgrunnsinformasjon

Kan forventes å introduseres med Rhododendron

Naturlig opprinnelse
  • Europa Nord
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium ikke observert
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Arten er ikke sikkert påvist i Norge. Kan potensielt etablere seg i beplantninger med Rhodiodendron.

Referanser

  1. Publikasjoner

    • Ossiannilsson, F. 1992. The Psylloidea (Homoptera) of Fennoscandia and Denmark. Fauna Entomologica Scandinavica 26: 1-347
Naturtyper
  • Konstruert fastmark

På Rhododendron

Vektorer
  • Utilsiktet introduksjon - Med hageplanter

    (Pågående)