NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Dysdercus cingulatus

Ikke svartelistet

Arten er ikke risikovurdert

Bakgrunnsinformasjon

Dette individet ble tatt i en vindusfelle ved Slagentangen i Vestfold i 2008. Trolig har individet kommet med frakteskip som sporadisk legger til kai i området (Olberg et al. 2008)

Først observert i Norge
Slagentangen, Vestfold - 2008
Naturlig opprinnelse
  • Asia
Kom til Norge fra
  • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
  • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, men produserer ikke levedyktige avkom
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Arten vil ikke kunne etablere seg i Norge.

Referanser

  1. Publikasjoner

    • Olberg, S., Gammelmo, Ø., Blindheim, T. & Lønnve, O.J. 2008. Biologiske undersøkelser på Slagentangen BioFokus-rapport 35: 33 pp.
Vektorer
  • Utilsiktet introduksjon - Vektor ukjent

    (Opphørt, men kan inntreffe igjen)