NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Cimex lectularisveggdyr

Ikke svartelistet

Arten er ikke risikovurdert

Bakgrunnsinformasjon

Hovedsakelig innendørs.

Først observert i Norge
Vet ikke
Naturlig opprinnelse
 • Ukjent
Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduserer utelukkende eller hovedsakelig innendørs
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Var nesten utryddet fra Norge på 1950-tallet, men har økt igen i senere tid pga. innførsel med reisevirksomhet.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Kosmopolitt

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Mehl, R. 1989. Skadedyr og parasitter Statens institutt for folkehelse. Aasens Trykkerier.Oslo. 204 pp.
Naturtyper
 • pattedyrbo

 • Konstruert fastmark

Veggdyr er vanligst å finne innendørs hvor den livnærer seg av menneskeblod. Utover dette er den også funnet i flaggermuskolonier (Mehl 1989).

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med tekstiler og sko

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra turisme

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra privatpersoners aktivitet

  (Pågående)
 • Utilsiktet introduksjon - Med ferie- og fritidsutstyr

  (Pågående)