NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Anthocoris butleri

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:2a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 2   Lengre enn 10 år eller 5 generasjoner
b1  Spredningshastighet
Delkategori 2   Mer enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:

  Kvalifisert anslag. Spredningshastighet kan ikke statistisk beregnes

Kriteriedokumentasjon

Arten er ikke påvist i Norge, men vertssugeren, Psylla buxi og dens vertsplante, buksbom Buxus sempervirens er vanlige og spredt i Norge. Arten forventes derfor å innføres til Norge og det antas at den vil klare å overleve utendørs på klimatisk gunstige steder. Det er imidlertid ikke kjent at arten har negative økologiske effekter.

Naturlig opprinnelse
 • Europa Sør
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium ikke observert
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Arten er ikke påvist i Norge, men vertssugeren, Psylla buxi og dens vertsplante, buksbom Buxus sempervirens er vanlige og spredt i Norge.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Arten er spredt med planter over det meste av Europa

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Rabitsch, W. 2008. Alien True Bugs of Europe (Insecta: Hemiptera: Heteroptera) Zootaxa 1827: 1-44
  • Pericart, J. 1972. Hemipteres Anthocoridae, Cimicidae et Microphysidae de l`Ouest-Palèarctique. Faune de l`Europe et du Bassin Mediterraneen 7: 402 pp. Paris.
Naturtyper
 • Konstruert fastmark

Knyttet til buksbom som rovdyr på Psylla buxi

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med hageplanter

  (Pågående)