NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Callosobruchus maculatus

Ikke svartelistet

Arten er ikke risikovurdert

Bakgrunnsinformasjon

Kun innendørs

Først observert i Norge
Bergen - 1982
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduserer utelukkende eller hovedsakelig innendørs
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1980 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Nordland
  • Troms

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Mehl, R. 1989. Skadedyr og parasitter Statens institutt for folkehelse. Aasens Trykkerier.Oslo. 204 pp.
  • Beenen, R. & Roques, A. 2010. Leaf and Seed Beetles (Coleoptera, Chrysomelidae). Chapter 8.3. In: Roques A et al. (Eds) Alien terrestrial arthropods of Europe. BioRisk 4(1): 267–292
Naturtyper
 • Konstruert fastmark

 • matvarer og organisk avfall innendørs

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med matvarer

  (Pågående)