NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Abies nordmanniananordmannsedelgran

Ikke svartelistet

Arten er ikke risikovurdert

Bakgrunnsinformasjon

Nordmannsedelgran Abies nordmanniana er bare observert som gjenstående eller på utkast fra hager etc. Den dyrkes hovedsakelig til juletreproduksjon og når derfor sjelden eller aldri fram til reproduktivt stadium. Det er derfor ingen risiko for spredning i Norge foreløpig.

Først observert i Norge
VA Kristiansand: Grimsmyra under Baneheia - 2003
Naturlig opprinnelse
  • Asia
  • Europa Sør

Kaukasus.

Kom til Norge fra
  • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
  • (a) Bevisst introdusert/utsatt
  • (b) Rømt eller forvillet
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, men produserer ikke levedyktige avkom
Generasjonstid
50 år