NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Tribulus terrestristiggernøtt

Ikke svartelistet

Arten er ikke risikovurdert

Bakgrunnsinformasjon

Tiggernøtt (eller malteserkors) Tribulus terrestris er for varmekrevende til å reprodusere og danne populasjon i Norge. Den er bare funnet én gang: Ho Kvam: Ålvik, innkommet med tyrkisk krommalm til smelteverket 1947.

Først observert i Norge
Ho Kvam: Ålvik - 1947
Naturlig opprinnelse
  • Afrika
  • Asia
  • Europa Sør

Sørlige Mellom-Europa, Middelhavsområdet (S-Europa, N-Afrika, V-Asia), Vest-Asia.

Kom til Norge fra
  • Opprinnelsessted
Årsak til tilstedeværelse
  • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, men produserer ikke levedyktige avkom
Generasjonstid
1 år