NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Ribes sanguineumblodrips

Ikke svartelistet

Potensielt høy risiko   PH:4b,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 3   Lengre enn 50 år eller 10 generasjoner
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 4   Høy fortetningsrate (μ > 0,02; prosentvis økning > 50%; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 80
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Blodrips er pr. i dag kjent med 8 forekomster (mørketall 2) i 5 fylker, hver forekomst med anslagsvis 5 individer i snitt. Dette gir et estimat på ca. 80 individer.

Forventet levetid konklusjon 200 år
Grunnlag for forventet levetid

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Høg
 • Grunnlag for fortetningsrate:

  Prosentvis beregning og kvalifisert anslag.

Kriteriedokumentasjon

Blodrips Ribes sanguineum kan være under etablering i Norge. Vi har ikke dokumentasjon på frø-reproduksjon, men forekomster i skog og skogkanter tyder på fuglespredning av frø (saftige bær) fra hager. Det er foreløpig ikke påvist noen reproduserende populasjon i naturen, men det kan være et tidsspørsmål. Arten har vært i kultur en tid, men er blitt mye mer populær og utbredt i hager de siste tiårene. Vi rekner med at denne er et stabilt innslag i norsk natur innen tre generasjoner (30 år).

Blodrips er en middels langlevd busk, opp til 1-1,5 m høg. Den frøreproduserer og setter bra mengder med saftige bær som effektivt spres med fugl, gjerne direkte ut i skog og kratt hvor de setter seg og skiter. Arten stammer fra vestlige Nord-Amerika hvor den er en hardfør busk nord inn i Canada. Den er innført som prydbusk i nyere tid og har økende popularitet (av gode grunner; den er meget attraktiv). Vi er trolig bare i begynnelsen av dens etablering i norsk natur. Det er lite trolig at den vil oppnå mengder som er skadelige på noen måte.

Først observert i Norge
VA Kristiansand: Kristiansand - 1927
Naturlig opprinnelse
 • Amerika Nord

Vestlige Nord-Amerika.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Ukjent
Generasjonstid
10 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1927 - 1927
  Fylkesforekomst
  • Vest-Agder
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

 2. Periode
  1954 - 1954
  Fylkesforekomst
  • Vest-Agder
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

 3. Periode
  1994 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Vest-Agder
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  Antall forekomster
  4 - Mørketall: 2

 4. Periode
  1981 - 2011
  Sted
  Data fra Artskart, modifisert
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Vestfold
  • Vest-Agder
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  Antall forekomster
  15 - Mørketall: 2
  Forekomstareal
  70000
  Utbredelsesområde
  40 - Mørketall: 1,5

 5. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Vestfold
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Møre og Romsdal
  Antall forekomster
  8 - Mørketall: 2

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Blodrips Ribes sanguineum kan være under etablering i Norge. Vi har ikke dokumentasjon på frø-reproduksjon, men forekomster i skog og skogkanter tyder på fuglespredning av frø (saftige bær) fra hager. Det er foreløpig ikke påvist noen reproduserende populasjon i naturen, men det kan være et tidsspørsmål. Arten har vært i kultur en tid, men er blitt mye mer populær og utbredt i hager de siste tiårene. Vi rekner med at denne er et stabilt innslag i norsk natur innen tre generasjoner (30 år).

Naturtyper
 • Skrotemark

 • Boligutbyggingsområder

 • Massedeponier

 • Åpen grunnlendt naturmark i lavlandet

 • Fastmarksskogsmark

Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Fra privathager

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år