NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Sedum hispanicumgråbergknapp

Ikke svartelistet

Potensielt høy risiko   PH:4b,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 3   Lengre enn 50 år eller 10 generasjoner
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 4   Høy fortetningsrate (μ > 0,02; prosentvis økning > 50%; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 2200
Basert på Minimumsanslag
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Gråbergknapp er pr. i dag kjent med 11 forekomster (mørketall 2) i 4 fylker, hver forekomst med anslagsvis 100 individer i snitt. Dette gir et estimat på ca. 2200 individer. Dette anslaget er et minimumsanslag. Bare i Botanisk hage i Oslo forekommer arten i tusenvis, om ikke titusenvis, hvert år, og også forekomstene i SF Sogndal var meget store da de ble observet i 1994.

Forventet levetid konklusjon 100 år
Grunnlag for forventet levetid

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Moderat - høg
 • Grunnlag for fortetningsrate:

  Prosentvis beregning avrundet til 50%.

c Naturtypekolonisering

 • Bergknaus.

Kriteriedokumentasjon

Gråbergknapp Sedum hispanicum er en ett-toårig art, som også kan være flerårig. Den formerer seg med frø. Arten kommer fra Sørøst-Europa og Sørvest-Asia og er kommet inn ved møller og på industriplasser og tatt inn som prydplante. Den vokser på tørr og grunnlendt mark. Tilgjengelige data gir ikke holdepunkter for å si om arten er kalkkrevende, men trolig er et tørt og varmt lokalklima viktigere enn substratet. Arten er funnet ved mølle og annen skrotemark, som ugras i hage og på bergflater. Siden første funn i 1922 Ak Oslo er gråbergknapp funnet på 13 lokaliteter på 90 år. Funnene viser at arten dyrkes her og der. Forvilling er kjent fra Østfold til Telemark (Te Tinn) samt fra nordsiden av Sognefjorden. Arten kan godt være oversett, men den vil neppe bli særlig utbredt i fremtiden og vil knapt få noen effekt på hjemlige arter. Populasjonene i Vestfold, Telemark og Sogn er store og trolig permanente; i Ak Oslo: Tøyenparken har arten vært et permanent ugras minst siden 1947, med tusenvis av individer, og må bekjempes aktivt hvert år for ikke å ta over enkelte bed.

Først observert i Norge
Ak Oslo: nedre Huseby - 1922
Første observerte etablering i Norge
Ak Oslo: Tøyenhagen - 1947
Naturlig opprinnelse
 • Asia
 • Europa Sør

Sørøst-Europa (Balkan, til tross for det vitenskapelige navnet) og Sørvest-Asia.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
 • (d) Ukjent, men antropogen opprinnelse
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1922 - 1940
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

 2. Periode
  1941 - 1960
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Vestfold
  Antall forekomster
  2 - Mørketall: 2

 3. Periode
  1961 - 1980
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Vestfold
  Antall forekomster
  3 - Mørketall: 2

 4. Periode
  1981 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Vestfold
  • Sogn og Fjordane
  Antall forekomster
  8 - Mørketall: 2

 5. Periode
  2001 - 2010
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Vestfold
  • Telemark
  • Sogn og Fjordane
  Antall forekomster
  11 - Mørketall: 2

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Siden første funn i 1922 i Ak Oslo, er gråbergknapp Sedum hispanicum funnet på 13 lokaliteter på 90 år. Funnene viser at arten dyrkes her og der. Forvilling er kjent fra Østfold til Telemark (Te Tinn) samt fra nordsiden av Sognefjorden. Arten kan godt være oversett, men den vil neppe bli særlig utbredt i fremtiden. Populasjonene i Vestfold, Telemark og Sogn er store og trolig permanente; i Ak Oslo: Tøyenparken har arten vært et permanent ugras minst siden 1947, med tusenvis av individer, og må bekjempes aktivt hvert år for ikke å ta over enkelte bed.

Naturtyper
 • Skrotemark

 • Nakent berg

 • park

Arten vokser på tørr og grunnlendt mark. Den er funnet ved mølle og annen skrotemark, som ugras i hage og på bergflater. Tilgjengelige data gir ikke holdepunkter for å si om arten er kalkkrevende, men trolig er et tørt og varmt lokalklima viktigere enn substratet.

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Vektor ukjent

  (Pågående)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år
 • Utilsiktet introduksjon - Med kornprodukter

  (Kun historisk)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år
 • Utilsiktet spredning - Fra privathager

  (Pågående)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år