NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Rhus typhinahjortesumak

Ikke svartelistet

Ingen kjent risiko   NK:1,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 1   Mindre enn 10 år eller 5 generasjoner
b1  Spredningshastighet
Delkategori 1   Mindre enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Kriteriedokumentasjon

Hjortesumak Rhus typhina er en særpreget hagebusk fra østlige Nord-Amerika. Den er i økende bruk i hager, setter en mengde rotskudd, og blir derfor ofte gravd opp og kastet. De forekomstene vi foreløpig har observert i norsk natur skyldes nok alle hageutkast. Arten er særbu, og vi har bare observert hunnplanter i norske hager og som forvillet. Hunnplantene har vakre blomster- og fruktstander som står over vinteren. Dersom det kommer inn hannplanter, kan det være et spørsmål om ganske kort tid før arten begynner å formere seg med frø i Norge. Arten har et stort potensiale i låglandet i Norge, minst nord til Trøndelag, hvis den begynner å frøformere seg.

Hjortesumak har foreløpig bare 4-6 kjente hunnindivider (kloner) i Norge. Den ekspanderer ikke, fortrenger ikke andre arter, fører ikke til tilstandsendring i naturtyper, og er ikke kjent å overføre gener (introgresjon) eller parasitter/sykdommer til stedegne arter. Det er heller ikke forventet noen endring i disse parametrene de neste 50 år, dersom ikke også hannplanter blir innført. Den reknes derfor ikke å utgjøre noen risiko i norsk natur og prioriteres ikke for realitetsvurdering.

Først observert i Norge
Ak Oslo: ovenfor Bentsebrua - 1969
Naturlig opprinnelse
 • Amerika Nord

Østlige Nord-Amerika, hardfør og går langt nord i Quebec og Ontario.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, men produserer ikke levedyktige avkom
Generasjonstid
15 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1969 - 1980
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

 2. Periode
  1981 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

 3. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  Antall forekomster
  6 - Mørketall: 3

 4. Periode
  1981 - 2011
  Sted
  Dara fra Artskart
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Vestfold
  • Telemark
  Antall forekomster
  4 - Mørketall: 4
  Utbredelsesområde
  16 - Mørketall: 3

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Hjortesumak Rhus typhina er en særpreget hagebusk fra østlige Nord-Amerika. Den er i økende bruk i hager, setter en mengde rotskudd, og blir derfor ofte gravd opp og kastet. De forekomstene vi foreløpig har observert i norsk natur skyldes nok alle hageutkast. Arten er særbu, og vi har bare observert hunnplanter i norske hager og som forvillet. Hunnplantene har vakre blomster- og fruktstander som står over vinteren. Dersom det kommer inn hannplanter, kan det være et spørsmål om ganske kort tid før arten begynner å formere seg med frø i Norge. Arten har et stort potensiale i låglandet i Norge, minst nord til Trøndelag, hvis den begynner å frøformere seg.