NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Prunus virginianavirginiahegg

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:3ab,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 3   Lengre enn 50 år eller 10 generasjoner
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 3   Moderat fortetningsrate (0,02 >= μ > 0,01; 50% >= prosentvis økning > 25%; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 30
Basert på Minimumsanslag
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

3 kjente forekomster med et mørketall på 2 og anslagsvis 5 individer per forekomst.

Forventet levetid konklusjon 100 år
Grunnlag for forventet levetid

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Moderat

Kriteriedokumentasjon

Virginiahegg Prunus virginiana stammer fra østlige Nord-Amerika. Arten er et middelsstort tre med frøreproduksjon og med klonal vekst med rotskudd. Fruktene er saftige steinfrukter som lett spres med fugl over potensielt lange distanser (km). Arten er kommet inn som prydtre og er i økende bruk. Den vil trolig naturaliseres i flere skogtyper og i skogkanter og kratt. Den er kjent fra kun få forekomster her i landet og synes å være etablert kun på Langøyene i Ak Nesodden fra 2005. Det er helt uvisst hvilken økologisk effekt arten eventuelt kan få.

Først observert i Norge
Øf Fredrikstad: Lykkeby - 1959
Første observerte etablering i Norge
Ak Nesodden: Langøyene - 2007
Naturlig opprinnelse
 • Amerika Nord

Østlige Nord-Amerika.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Ukjent
Generasjonstid
20 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1959 - 1959
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

 2. Periode
  2004 - 2007
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  Antall forekomster
  3 - Mørketall: 2

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Virginiahegg Prunus virginiana er kjent fra kun få forekomster her i landet og synes å være etablert kun på Langøyene i Ak Nesodden fra 2005.

Naturtyper
 • Konstruert fastmark

 • Fastmarksskogsmark

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med ubarka rundtømmer

  (Pågående)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år
 • Utilsiktet spredning - Fra privathager

  (Pågående)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år