NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Amelanchier ovalisprydblåhegg

Ikke svartelistet

Ingen kjent risiko   NK:1,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 1   Mindre enn 10 år eller 5 generasjoner
b1  Spredningshastighet
Delkategori 1   Mindre enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Kriteriedokumentasjon

Prydblåhegg Amelanchier ovalis er en langlevd busk fra Sør- og Mellom-Europa. Den har frøreproduksjon. Fruktene er saftige bærepler som lett spres med fugl. Arten er innført som hagebusk. Den er bare påvist ett sted i Norge - Ho Bergen: Nattland - men der sto arten i hvert fall i over 20 år (1921-1941), mest trolig med reproduksjon. Arten kan godt stå i området fortsatt, men er tydeligvis ikke svært ekspansiv. Den må ha kommet inn som prydbusk, men dyrkes lite eller ikke i norske hager.

Prydblåhegg har hatt eller har én kjent stabil forekomst i Norge (trolig frøreproduksjon, kanskje gjenstående), men den ekspanderte ikke, fortrengte ikke andre arter, førte ikke til tilstandsendring i naturtyper, og er ikke kjent å overføre gener (introgresjon) eller parasitter/sykdommer til stedegne arter. Det er heller ikke forventet noen endring i disse parametrene de neste 50 år. Den reknes derfor ikke å utgjøre noen risiko i norsk natur og prioriteres ikke for realitetsvurdering.

Først observert i Norge
Ho Bergen: Nattland - 1921
Første observerte etablering i Norge
Ho Bergen: Nattland - 1921
Naturlig opprinnelse
 • Europa Sør

Ås- og fjellstrøk i Sør- og Mellom-Europa.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
15 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1921 - 1941
  Fylkesforekomst
  • Hordaland
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Prydblåhegg Amelanchier ovalis er bare påvist ett sted i Norge - Ho Bergen: Nattland - men der sto arten i hvert fall i over 20 år (1921-1941), mest trolig med reproduksjon. Arten kan godt stå i området fortsatt, men er tydeligvis ikke svært ekspansiv. Den må ha kommet inn som prydbusk, men dyrkes lite eller ikke i norske hager.