NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Ranunculus aconitifoliusduppesoleie

Ikke svartelistet

Ingen kjent risiko   NK:1,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 1   Mindre enn 10 år eller 5 generasjoner
b1  Spredningshastighet
Delkategori 1   Mindre enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Kriteriedokumentasjon

Duppesoleie Ranunculus aconitifolius forekommer i to former: med enkle, fungerende blomster og med fylte, sterile blomster. Den siste formen ("flore pleno") er den som navnet 'duppesoleie' henviser på. Denne formen er den vanlige i hager, særlig i Trøndelag og Nord-Norge, og det er denne som dukker opp på steder der hageavfall og hagejord blir dumpet. Disse plantene er sterile og sprer seg ikke. Den fertile formen er med sikkerhet bare påvist én gang, på Lysekloster i Ho Os i 1933 (som etablert populasjon). Arten er hardfør og formen med normale blomster har potensiale for reproduksjon og spredning i alle høgtliggende og nordlige deler av Norge. Så lenge bare eller nesten bare formen med fylte blomster dyrkes, så utgjør den ikke noen spredningstrussel. Vi vet ikke om formen med fungerende blomster dyrkes i Norge i dag.

Duppesoleie har stabil forekomst i Norge (gjenstående), men bare den sterile formen med fylte blomster er sett i hager og i norsk natur de siste 60-70 årene. Denne formerer seg ikke, ekspanderer ikke, fortrenger ikke andre arter, fører ikke til tilstandsendring i naturtyper, og er ikke kjent å overføre gener (introgresjon) eller parasitter/sykdommer til stedegne arter. Det er heller ikke forventet noen endring i disse parametrene de neste 50 år. Den reknes derfor ikke å utgjøre noen risiko i norsk natur og prioriteres ikke for realitetsvurdering.

Først observert i Norge
Ho Os: Lysekloster, i parken og forvillet i engene - 1933
Første observerte etablering i Norge
Ho Os: Lysekloster - 1933
Naturlig opprinnelse
 • Europa Sør

Fjellstrøk i sørlige Mellom-Europa og Sør-Europa.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
5 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1933 - 1933
  Fylkesforekomst
  • Hordaland
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

 2. Periode
  1983 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Nordland
  • Troms
  Antall forekomster
  4 - Mørketall: 3

 3. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Sør-Trøndelag
  • Nordland
  • Troms
  Antall forekomster
  15 - Mørketall: 3

 4. Periode
  1981 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  • Nordland
  Antall forekomster
  12 - Mørketall: 2
  Utbredelsesområde
  36 - Mørketall: 1,5

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Duppesoleie Ranunculus aconitifolius forekommer i to former: med enkle, fungerende blomster og med fylte, sterile blomster. Den siste formen ("flore pleno") er den som navnet 'duppesoleie' henviser på. Denne formen er den vanlige i hager, særlig i Trøndelag og Nord-Norge, og det er denne som dukker opp på steder der hageavfall og hagejord blir dumpet. Disse plantene er sterile og sprer seg ikke. Den fertile formen er med sikkerhet bare påvist én gang, på Lysekloster i Ho Os i 1933 (som etablert populasjon). Arten er hardfør og formen med normale blomster har potensiale for reproduksjon og spredning i alle høgtliggende og nordlige deler av Norge. Så lenge bare eller nesten bare formen med fylte blomster dyrkes, så utgjør den ikke noen spredningstrussel. Vi vet ikke om formen med fungerende blomster dyrkes i Norge i dag.