NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Aquilegia vulgarisakeleie

Ikke svartelistet

Arten er ikke risikovurdert
Først observert i Norge
ST Trondheim: Ilsvika - -1800
Første observerte etablering i Norge
ST Trondheim: Ilsvika - -1800
Naturlig opprinnelse
 • Europa Nord
 • Europa Sør

Mellom- og Sør-Europa.

Akeleie Aquilegia vulgaris kan ha vært i Norge siden middelalderen som klosterplante. Den første angivelsen som forvillet er hos Gunnerus (1766) og refererer til forekomst i Ilsvika i ST Trondheim, en lokalitet der planten er funnet gjentatte ganger som naturalisert helt opp til vår tid. Akeleie var derfor opplagt etablert i Norge før 1800. Den faller dermed utafor kriteriene for fremmed art i dette prosjektet. Samtidig er den en av de fremmedartene som naturaliseres i stor stil og som er i sterk ekspansjon ut i en rekke skogtyper. Se spredningshistorikk.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
5 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  - 1800
  Fylkesforekomst
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 5

 2. Periode
  1801 - 1850
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Aust-Agder
  • Hordaland
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  Antall forekomster
  2 - Mørketall: 5

 3. Periode
  1851 - 1900
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  Antall forekomster
  56 - Mørketall: 10

 4. Periode
  1901 - 1950
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  • Troms
  Antall forekomster
  221 - Mørketall: 10

 5. Periode
  1951 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  • Nordland
  • Troms
  Antall forekomster
  360 - Mørketall: 10

 6. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  • Nordland
  • Troms
  • Finnmark
  Antall forekomster
  138 - Mørketall: 50