NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Rumex patientia patientiamathagesyre

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:2a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 3   Lengre enn 50 år eller 10 generasjoner
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 1   Ingen/negativ fortetningsrate (μ <= 0; prosentvis økning <= 0; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 45
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Nesten alle forekomstene funnet i 1969-1970 oppgis med "få eks.", "få spredte eks." eller "spredte eks.". Vi har reknet hver av dem som fem planter.

Forventet levetid konklusjon 150 år
Grunnlag for forventet levetid

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Ingen

Kriteriedokumentasjon

Mathagesyre Rumex patientia subsp. patientia kan ha blitt sterkt misforstått i Norge. Det tidligste identifiserte belegget er fra Ak Oslo: "Tostrupløkken" 1900, men arten er rapportert fra Oslo fra 1866 (Lid &amp; Lid 2005). Etter 1900 er det 13 funn, ett i Øf Rakkestad: Rosenlund 1953, ett i Øf Rømskog: Klubbetjern 1989, og 11 i indre Oslo by samlet av J. T. Hovda under hans undersøkelser av ugrasflora i byen 1969-1970. Arten synes å ha vært totalt oversett i Oslo fra 1900 til 1969 og også etter 1970. Vi antar at den er til stede fortsatt, på mange steder. Arten er angivelig en hageplante - dyrket som salatgrønnsak - men alle funnene i Oslo er fra ugrasmark. Identiteten burde kontrolleres igjen; for oss ser det innsamlete materialet fra alle Oslo-lokalitetene og fra Rømskog heller ut som en eller annen høymol.

Arten er en flerårig urt fra Sørøst-Europa (Balkan) og Vest-Asia. Den har frøreproduksjon. Fruktene har vinge og kan spres over korte distanser med vind. Materialet i samlingene er godt fertilt med modne frukter, noe som tyder på effektivt reproduksjon i Norge. Det er helt uvisst hvoran arten er kommet inn, og hvordan den har utviklet seg etterpå. Det eneste vi vet er at vi trolig har stabil forekomst av noe som tidligere botanikere har dekten som denne planten på skrotemark (i vid betydning) i indre Oslo, trolig på mange steder. Den gjør neppe noen skade.

Først observert i Norge
Ak Oslo - 1866
Første observerte etablering i Norge
Ak Oslo - 1866-1900
Naturlig opprinnelse
 • Asia
 • Europa Sør

Sørøst-Europa (Balkan) og Vest-Asia.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (d) Ukjent, men antropogen opprinnelse
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
5 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1866 - 1900
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 5

 2. Periode
  1901 - 1920
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  Antall forekomster
  5 - Mørketall: 2

 3. Periode
  1921 - 1940
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  Antall forekomster
  5 - Mørketall: 2

 4. Periode
  1941 - 1960
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  Antall forekomster
  6 - Mørketall: 2

 5. Periode
  1961 - 1980
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  Antall forekomster
  10 - Mørketall: 2

 6. Periode
  1981 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  Antall forekomster
  6 - Mørketall: 2

 7. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  Antall forekomster
  5 - Mørketall: 2

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Mathagesyre Rumex patientia subsp. patientia kan ha blitt sterkt misforstått i Norge. Det tidligste identifiserte belegget er fra Ak Oslo: "Tostrupløkken" 1900, men arten er rapportert fra Oslo fra 1866. Etter 1900 er det 13 funn, ett i Øf Rakkestad: Rosenlund 1953, ett i Øf Rømskog: Klubbetjern 1989, og 11 i indre Oslo by samlet av J. T. Hovda under hans undersøkelser av ugrasflora i byen 1969-1970. Arten synes å ha vært totalt oversett i Oslo fra 1900 til 1969 og også etter 1970. Vi antar at den er til stede fortsatt, på mange steder. Arten er angivelig en hageplante - dyrket som salatgrønnsak - men alle funnene i Oslo er fra ugrasmark. Identiteten burde kontrolleres igjen; for oss ser det innsamlete materialet fra alle Oslo-lokalitetene og fra Rømskog heller ut som en eller annen høymol.

Naturtyper
 • Skrotemark

 • Boligutbyggingsområder

 • Landbruksbebyggelsesområder

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Vektor ukjent

  (Kun historisk)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år
 • Utilsiktet spredning - Fra privathager

  (Pågående)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år