NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Acalypha brachystachyakobberblad

Ikke svartelistet

Arten er ikke risikovurdert

Bakgrunnsinformasjon

Opplysningen for Norge bygger på observasjon i Rønnebergs gartneri på Hvittingfoss i 2007. Observasjonen er gjort i mars, noe som tyder på at dette gjelder en innendørs forekomst (veksthus), og arten faller dermed utafor fremmedartsprosjektets definisjon. Arten har ingen mulighet for å danne reproduserende populasjon utendørs i Norge.

Naturlig opprinnelse
  • Afrika
  • Asia

Tropisk Afrika, særlig i øst, og tropisk Asia nord til Himalaya.

Kom til Norge fra
  • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
  • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium ikke observert
Generasjonstid
1 år