NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Abutilon theophrastilinderose

Ikke svartelistet

Arten er ikke risikovurdert

Bakgrunnsinformasjon

Det er gjort over 120 funn av linderose (Abutilon theophrasti) i Norge, i alle fylker nord til Sør-Trøndelag (Trondheim). Arten er vesentlig kommet inn med korn og ved andre typer møller, og kommer fortsatt med hageplanter, grønnsaker og fuglefrø. Den observeres regelmessig med blomster og frukt, men frøspiring under naturlige forhold i Norge er ikke registrert. Vi rekner den for å være for varmekrevende til å kunne etablere seg i Norge i oversiktlig framtid.

Først observert i Norge
Te Skien - 1940
Naturlig opprinnelse
 • Asia
 • Europa Sør

Sørøst-Europa og Vest-Asia.

Kom til Norge fra
 • Opprinnelsessted
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, men produserer ikke levedyktige avkom
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1940 - 1959
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Telemark
  • Vest-Agder
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  Antall forekomster
  11 - Mørketall: 10

 2. Periode
  1960 - 1979
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  36 - Mørketall: 10

 3. Periode
  1980 - 1999
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Vestfold
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  Antall forekomster
  22 - Mørketall: 10

 4. Periode
  2000 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Buskerud
  • Vestfold
  Antall forekomster
  28 - Mørketall: 10