NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Populus nigrasvartpoppel

Ikke svartelistet

Ingen kjent risiko   NK:1,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 1   Mindre enn 10 år eller 5 generasjoner
b1  Spredningshastighet
Delkategori 1   Mindre enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Kriteriedokumentasjon

Svartpoppel Populus nigra er et viktig tret i flommarkskog i Mellom- og Sørøst-Europa, men hos oss dyrkes nesten bare en hardfør søylevariant. Den synes ikke å formere seg med frø, men setter rikelig med rotskudd. Den er bare funnet noen få ganger og synes bare spredt med utkast fra hager. Ingen kloner er foreløpig store og de åtte forekomstene som er registrert etter 2000 kan dreie seg om bare åtte (klonale) individer.

Svartpoppel har foreløpig ingen stabil forekomst i Norge (frøreproduksjon eller som gjenstående) og vil kanskje også i framtida være begrenset til små, vegetative kloner. Den ekspanderer ikke, fortrenger ikke andre arter, fører ikke til tilstandsendring i naturtyper, og er ikke kjent å overføre gener (introgresjon) eller parasitter/sykdommer til stedegne arter. Det er heller ikke forventet noen endring i disse parametrene de neste 50 år. Den reknes derfor ikke å utgjøre noen risiko i norsk natur og prioriteres ikke for realitetsvurdering.

Først observert i Norge
Øf Fredrikstad: Øra (avfallsplass) - 1974
Naturlig opprinnelse
 • Asia
 • Europa Nord
 • Europa Sør

Mellom- og Øst-Europa, Vest-Sibir.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
Reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, men produserer ikke levedyktige avkom
Generasjonstid
20 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1974 - 1980
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Buskerud
  Antall forekomster
  2 - Mørketall: 2

 2. Periode
  1981 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Aust-Agder
  Antall forekomster
  5 - Mørketall: 3

 3. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Aust-Agder
  • Rogaland
  Antall forekomster
  8 - Mørketall: 3

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Svartpoppel Populus nigra er en viktig art i flommarkskog i Mellom- og Sørøst-Europa, men hos oss dyrkes nesten bare en hardfør søylevariant. Den synes ikke å formere seg med frø, men setter rikelig med rotskudd. Den er bare funnet noen få ganger og synes bare spredt med utkast fra hager. Ingen kloner er foreløpig store og de åtte forekomstene som er registrert etter 2000 kan dreie seg om bare åtte (klonale) individer.