NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Populus albasølvpoppel

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:3a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 3   Lengre enn 50 år eller 10 generasjoner
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 2   Lav fortetningsrate (0,01 >= μ > 0; 25% >= prosentvis økning > 0%; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 300
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Sølvpoppel er pr. i dag kjent med ca. 10 forekomster (mørketall 3) i 6 fylker, hver forekomst med anslagsvis 10 individer (ramets) i snitt. Dette gir et estimat på ca. 300 individer (ramets).

Forventet levetid konklusjon 100 år
Grunnlag for forventet levetid

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Låg

Kriteriedokumentasjon

Sølvpoppel Populus alba er et potensielt stort tre fra Mellom- og Sør-Europa, Nord-Afrika, og Vest- og Sentral-Asia. Det formerer seg med frø og har sterk klonal vekst med rotskudd. Det er innført i Norge som prydtre og plantes i relativt stort omfang i kyststrøk sørpå, særlig langs veier og i parker. Vi antar at sølvpoppel kan formere seg med frø i Norge, men hele spredningen og den svake etableringen foreløpig tyder på opprinnelser fra hageutkast fulgt av klonal vekst med rotskudd. Planter som med sikkerhet er kommet opp fra frø er ikke dokumentert fra Norge. Arten har vært i landet minst siden slutten av 1800-tallet og er i langsom spredning, med noen få funn på nedre Østlandet og i kyststrøk til MR Ørskog og Giske.

Først observert i Norge
Øf Moss: Refsnes på Jeløy; VA Kristiansand: Lahelle - 1896
Naturlig opprinnelse
 • Afrika
 • Asia
 • Europa Nord
 • Europa Sør

Mellom- og Sør-Europa, Nord-Afrika, Vest- og Sentral-Asia.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
20 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1896 - 1900
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Vest-Agder
  Antall forekomster
  2 - Mørketall: 2

 2. Periode
  1901 - 1920
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hordaland
  Antall forekomster
  3 - Mørketall: 2

 3. Periode
  1921 - 1940
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Rogaland
  Antall forekomster
  3 - Mørketall: 2

 4. Periode
  1941 - 1960
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Møre og Romsdal
  Antall forekomster
  6 - Mørketall: 3

 5. Periode
  1961 - 1980
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  Antall forekomster
  8 - Mørketall: 3

 6. Periode
  1981 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Vestfold
  • Telemark
  • Vest-Agder
  • Møre og Romsdal
  Antall forekomster
  10 - Mørketall: 3

 7. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Vestfold
  • Telemark
  • Vest-Agder
  • Møre og Romsdal
  Antall forekomster
  10 - Mørketall: 3

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Vi antar at sølvpoppel Populus alba kan formere seg med frø i Norge, men hele spredningen og den svake etableringen foreløpig tyder på opprinnelser fra hageutkast fulgt av klonal vekst med rotskudd. Planter som med sikkerhet er kommet opp fra frø er ikke dokumentert fra Norge. Arten har vært i landet minst siden slutten av 1800-tallet og er i langsom spredning, med noen få funn på nedre Østlandet og i kyststrøk til MR Ørskog og Giske.

Naturtyper
 • Skrotemark

 • Boligutbyggingsområder

 • vegkant

 • Grøntområder og idrettsanlegg

Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Fra grøntanlegg

  (Pågående)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år
 • Utilsiktet spredning - Fra privathager

  (Pågående)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år