NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Scrophularia chrysanthagullbrunrot

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:2a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 3   Lengre enn 50 år eller 10 generasjoner
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 1   Ingen/negativ fortetningsrate (μ <= 0; prosentvis økning <= 0; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 50
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Grovt estimat for antall planter (ramets) i småforekomstene på Ekeberg - Bekklaget i Ak Oslo.

Forventet levetid konklusjon 150 år
Grunnlag for forventet levetid

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Ingen

Kriteriedokumentasjon

Gullbrunrot Scrophularia chrysantha er en flerårig urt med frøformering og med klonal vekst. Det er trolig at den bare reproduserer med frø en svært sjelden gang i Norge. Arten stammer fra Kaukasus og er en hageplante som ser ut til å ha etablert seg noen få steder i Ak Oslo allerede på 1800-tallet; på Sagene observert fra 1847 til 1889 og på Bekkelaget - Ekeberg fra 1882 til i dag. I tillegg er det et funn fra Vf Larvik: Risøya på skrotemark i 1989. Arten har eksistert i over 100 år i norsk natur, men spredningspotensialet ser ut til å være svært begrenset. Arten har heller ingen påviselig negativ økologisk effekt.

Først observert i Norge
Ak Oslo: Sagene - 1847
Første observerte etablering i Norge
Ak Oslo: Sagene - 1847
Naturlig opprinnelse
 • Asia
 • Europa Sør

Kaukasus.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
5 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1847 - 1850
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

 2. Periode
  1851 - 1900
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  Antall forekomster
  2 - Mørketall: 2

 3. Periode
  1901 - 1920
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

 4. Periode
  1921 - 1940
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

 5. Periode
  1941 - 1960
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

 6. Periode
  1961 - 1980
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

 7. Periode
  1981 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Vestfold
  Antall forekomster
  3 - Mørketall: 2

 8. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  Antall forekomster
  2 - Mørketall: 2

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Gullbrunrot Scrophularia chrysantha er en hageplante fra Kaukasus som ser ut til å ha etablert seg noen få steder i Ak Oslo allerede på 1800-tallet; på Sagene observert fra 1847 til 1889 og på Bekkelaget - Ekeberg fra 1882 til i dag. I tillegg er det et funn fra Vf Larvik: Risøya på skrotemark i 1989. Arten har eksistert i over 100 år i norsk natur, men spredningspotensialet ser ut til å være svært begrenset.

Dette er den arten som i tidligere norske floraer har gått under navnet vårbrunrot Scrophularia vernalis. Den ekte vårbrunrot er bare funnet tilfeldig noen få ganger på ballastplasser.

Naturtyper
 • industriutbyggingsområde

 • lågurtkalkskog

 • Skrotemark

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Vektor ukjent

  (Pågående)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år
 • Utilsiktet spredning - Fra privathager

  (Kun historisk)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år