NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Antirrhinum majusprydløvemunn

Ikke svartelistet

Ingen kjent risiko   NK:1,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 1   Mindre enn 10 år eller 5 generasjoner
b1  Spredningshastighet
Delkategori 1   Mindre enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Kriteriedokumentasjon

Prydløvemunn Antirrhinum majus er en flerårig urt, opprinnelig fra vestre Middelhavsområdet. Den har frøreproduksjon. Arten kan være på nippet til å etablere seg i Norge, mest sannsynlig på Sørlandet (VA Kristiansand). Dette er en meget populær hageplante som ofte blir funnet på skrotemark. Den er en bergsprekk-plante der den kommer fra, og etablering i sørvendte, varme berg er mest sannsynlig. Den er tilnærmet stabil som fremmedplante i våre naboland i sør.

Prydløvemunn kan få stabil forekomst i Norge (frøreproduksjon), men den forventes ikke å ekspandere, fortrenge andre arter, eller føre til tilstandsendring i naturtyper. Den er ikke kjent å overføre gener (introgresjon) eller parasitter/sykdommer til stedegne arter. Det er heller ikke forventet noen endring i disse parametrene de neste 50 år. Den reknes derfor ikke å utgjøre noen risiko i norsk natur og prioriteres ikke for realitetsvurdering.

Først observert i Norge
AA Tvedestrand: Askerøya - 1898
Naturlig opprinnelse
 • Afrika
 • Europa Sør

Vestre Middelhavsområdet (SV-Europa, NV-Afrika).

Kom til Norge fra
 • Opprinnelsessted
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
 • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, men produserer ikke levedyktige avkom
Generasjonstid
5 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1898 - 1900
  Fylkesforekomst
  • Aust-Agder
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

 2. Periode
  1901 - 1920
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

 3. Periode
  1921 - 1940
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Hordaland
  Antall forekomster
  2 - Mørketall: 2

 4. Periode
  1941 - 1960
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Vest-Agder
  • Hordaland
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  7 - Mørketall: 2

 5. Periode
  1961 - 1980
  Fylkesforekomst
  • Telemark
  • Vest-Agder
  • Hordaland
  Antall forekomster
  6 - Mørketall: 2

 6. Periode
  1981 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Vest-Agder
  Antall forekomster
  3 - Mørketall: 2

 7. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Rogaland
  Antall forekomster
  10 - Mørketall: 2

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Prydløvemunn Antirrhinum majus kan være på nippet til å etablere seg i Norge, mest sannsynlig på Sørlandet (VA Kristiansand). Dette er en meget populær hageplante og blir ofte funnet på skrotemarker. Den er en bergsprekk-plante der den kommer fra, og etablering i sørvendte, varme berg er mest sannsynlig. Den er tilnærmet stabil (som fremmedplante) i våre naboland i sør.