NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Sideritis montanasårmynte

Ikke svartelistet

Arten er ikke risikovurdert

Bakgrunnsinformasjon

Sårmynte Sideritis montana er for varmekrevende til å reprodusere og danne populasjon i Norge. Arten kom inn noen få steder med ballast - Ak Oslo: Akershus festning 1907, kanskje Vestbanens godstomt 1925-1926, og ST Trondheim: Kropelven 1897 og 1908 - men mange flere steder med korn, i perioden 1895-1940. Den er funnet ved sju ulike mølleanlegg eller nær møller: Ak Oslo: Bakås bruk 1895 (mølla lå på andre sida av Akerselva), Torshov 1914-1923, Storo 1928-1933; Te Skien: Bøle 1907-1912; Ho Bergen: Hegrenes 1908-1922, Vaksdal: Vaksdal mølle 1928; og ST Skaun: Pienes mølle 1924-1941. I tillegg er den funnet mange steder der mølleavfall er brukt som hønsefôr og noen steder som gjødsel, også i områder hvor det ikke er møllefunn: AA Arendal 1906, Lillesand 1930, VA Kristiansand 1910-1912, Ro Karmøy 1931, Ho Stord 1929, Granvin 1911, og Meland 1910. Noen steder er arten funnet såpass hyppig at det kan tyde på litt reproduksjon eller i hvert fall frøbank. Arten er nokså opplagt kommet med korn og med ballast fra østre Middelhavet og Svartehavet. AgroAtlas (Russian web page) skriver: "Weed of grain crops, Lucerne and cotton; occurs in fallow lands, orchards, vine-yards, waste lands, along roads. Control measures include stubbling, early under-winter plowing, harrowing of winter crops, chemical weeding."

Først observert i Norge
Ak Oslo: "Bagaas Brug" - 1895
Naturlig opprinnelse
 • Afrika
 • Asia
 • Europa Sør

Østre Middelhavsområdet (SØ-Europa, NØ-Afrika, V-Asia) og Svartehavsområdet.

Kom til Norge fra
 • Opprinnelsessted
Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, men produserer ikke levedyktige avkom
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1895 - 1900
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  2 - Mørketall: 2

 2. Periode
  1901 - 1920
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Hordaland
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  9 - Mørketall: 2

 3. Periode
  1921 - 1940
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Aust-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  9 - Mørketall: 2

 4. Periode
  1941 - 1941
  Fylkesforekomst
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2