NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Geranium palustremyrstorkenebb

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:3b,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 2   Lengre enn 10 år eller 5 generasjoner
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 3   Moderat fortetningsrate (0,02 >= μ > 0,01; 50% >= prosentvis økning > 25%; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 120
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Myrstorkenebb er pr. i dag kjent med 3 forekomster (mørketall 2) i 2 fylker (Bu, Vf), hver forekomst med anslagsvis 20 individer i snitt. Dette gir et estimat på ca. 120 individer.

Forventet levetid konklusjon 20 år
Grunnlag for forventet levetid

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: 25-50%

Kriteriedokumentasjon

Myrstorkenebb Geranium palustre kommer fra Europa nord til Sør- og Øst-Sverige, Tyrkia og Kaukasus. Den gjorde et første, mislykket forsøk på etablering i Norge i 1915 i Botanisk hage på Tøyen i Ak Oslo. Arten er hardfør og kan reprodusere og danne populasjon i Norge. På 2000-tallet er den funnet etablert på tre importplasser for tømmer i Bu Hurum: ved Tofte cellulosefabrikk fra 2003, Vf Sande: Sande Paper Mill fra 2003 og i Vf Larvik: Farriseidet fra 2006. Arten er på vei inn i Norge som stabil fremmedplante og vil trolig ekspandere noe i framtida.

Arten er en flerårig urt, 30-50 cm høg. Den har frøreproduksjon. Frøene slynges ut fra fruktene, men bare over korte distanser (0,5-1 m). Arten er i moderne tid bare funnet på tømmerdeponier og sikkert kommet inn med importert tømmer. Den er etablert, men foreløpig uten ekspansjon fra innførselsplassene.

Først observert i Norge
Ak Oslo: "Paa Plæne i Tøienhaven" - 1915
Første observerte etablering i Norge
Bu Hurum: Tofte; Vf Sande: Sande Paper Mill - 2003
Naturlig opprinnelse
 • Asia
 • Europa Nord
 • Europa Sør

Europa nord til Sør- og Øst-Sverige, Tyrkia og Kaukasus.

Kom til Norge fra
 • Opprinnelsessted
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
 • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
5 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1915 - 1915
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

 2. Periode
  2003 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Buskerud
  • Vestfold
  Antall forekomster
  3 - Mørketall: 2

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Myrstorkenebb Geranium palustre gjorde et første, mislykket forsøk på etablering i Norge i 1915 i Botanisk hage på Tøyen i Ak Oslo. Arten er hardfør og kan reprodusere og danne populasjon i Norge. På 2000-tallet er den funnet etablert på tre importplasser for tømmer i Bu Hurum: ved Tofte cellulosefabrikk fra 2003, Vf Sande: Sande Paper Mill fra 2003 og i Vf Larvik: Farriseidet fra 2006. Arten er på vei inn i Norge som stabil fremmedplante og vil trolig ekspandere noe i framtida.

Naturtyper
 • tømmerdeponi

 • park

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med ubarka rundtømmer

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år
 • Utilsiktet spredning - Fra botaniske hager

  (Opphørt, men kan inntreffe igjen)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år