NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Securigera variakronvikke

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:2a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 3   Lengre enn 50 år eller 10 generasjoner
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 1   Ingen/negativ fortetningsrate (μ <= 0; prosentvis økning <= 0; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 500
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Kronvikke er pr. i dag sikkert kjent med 4 forekomster (mørketall 4) i 3 fylker, hver forekomst med anslagsvis 30 individer i snitt. Dette gir et estimat på opp mot 500 individer.

Forventet levetid konklusjon 50 år
Grunnlag for forventet levetid

Kvalifisert anslag. Arten er i ferd med å dø ut, og PVAs anslag om levetid &gt;1000 år er helt urealistisk.

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Negativ
 • Grunnlag for fortetningsrate:

  PVA og kvalifisert anslag.

Kriteriedokumentasjon

Kronvikke Securigera varia er en flerårig urt med frøreproduksjon. Den stammer fra Mellom- og Sør-Europa og Vest-Asia og er kommet inn på minst tre vis, med ballast rundt 1890-1910 (bl.a. Østfold, Oslo/Akershus), som dyrket fôrplante og kanskje prydplante (bl.a. førstefunnet i Ak Oslo 1882), og ved møller fra starten av 1900-tallet (bl.a. Oslo, Telemark, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Sør-Trøndelag). Arten har hatt en jamn funnfrekvens siden 1900, en kombinasjon av nyinnførsler / nyforvillinger og etableringer. Arten har vært etablert over lang tid på mange steder, og er det fortsatt, opplagt med lokal reproduksjon, men med liten spredning ut fra etableringsstedene. Etableringsstedene er skrotemark i vid betydning, ved industrianlegg (særlig møller) og i havneområder. Langvarige etableringer på 20 år eller mer er dokumentert for 11 lokaliteter. Arten er likevel i tilbakegang nå som innførselen har stoppet opp.

Først observert i Norge
Ak Oslo: "Christiania (Paa Ballast)" - 1882
Første observerte etablering i Norge
Ak Oslo: Bygdøy, "hvor den engang har vært dyrket" - 1892
Naturlig opprinnelse
 • Asia
 • Europa Nord
 • Europa Sør

Mellom- og Sør-Europa, Vest-Asia.

Kom til Norge fra
 • Opprinnelsessted
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
 • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
5 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1882 - 1900
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  Antall forekomster
  3 - Mørketall: 2

 2. Periode
  1901 - 1920
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  22 - Mørketall: 2

 3. Periode
  1921 - 1940
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  16 - Mørketall: 2

 4. Periode
  1941 - 1960
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Hordaland
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  12 - Mørketall: 2

 5. Periode
  1961 - 1980
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Vestfold
  • Telemark
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  16 - Mørketall: 2

 6. Periode
  1981 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  11 - Mørketall: 2

 7. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Rogaland
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  4 - Mørketall: 4

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Kronvikke Securigera varia er kommet inn på minst tre vis, med ballast rundt 1890-1910 (bl.a. Østfold, Oslo/Akershus), som dyrket fôrplante og kanskje prydplante (bl.a. førstefunnet i Ak Oslo 1882), og ved møller fra starten av 1900-tallet (bl.a. Oslo, Telemark, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Sør-Trøndelag). Arten har hatt en jamn funnfrekvens siden 1900, en kombinasjon av nyinnførsler / nyforvillinger og etableringer. Arten har vært etablert over lang tid på mange steder, og er det fortsatt, opplagt med lokal reproduksjon, men med liten spredning ut fra etableringsstedene. Langvarige etableringer på 20 år eller mer er dokumentert for 11 lokaliteter med observasjonsår i parentes: Te Skien: Bøle mølle i minst 87 år (1905-1991), ST Skaun: Buvik, Pienes mølle i minst 87 år (1918-2004), Øf Fredrikstad Glombo ballastplass i minst 72 år (1936-2007), Ro Strand: Tou mølle i minst 71 år (1919-1989), Ho Bergen: Hegrenes mølle i minst 67 år (1908-1974), Vf Larvik: Svenner, kanskje gammel ballast, i minst 60 år (1938-1997), Ho Osterøy: Fotlandsvåg mølle i minst 41 år (1927-1967), Ak Oslo: Bygdøy fra dyrkning i minst 38 år (1892-1929), Ak Nesodden: Langøyene avfallsplass i minst 32 år (1976-2007), Ho Vaksdal: Vaksdal mølle i minst 24 år (1903-1928), og Ro Sokndal: Jøssingfjord med ukjent opprinnelse i minst 21 år (1987-2007). Arten er likevel i tilbakegang nå som innførselen har stoppet opp.

Naturtyper
 • industriutbyggingsområde

 • serviceutbyggingsområde

 • Skrotemark

 • Transportutbyggingsområder

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med kornprodukter

  (Opphørt, men kan inntreffe igjen)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år
 • Utilsiktet introduksjon - Med ballastsand/-jord

  (Kun historisk)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år