NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Impatiens cristatakamspringfrø

Ikke svartelistet

Ingen kjent risiko   NK:1,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 1   Mindre enn 10 år eller 5 generasjoner
b1  Spredningshastighet
Delkategori 1   Mindre enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Kriteriedokumentasjon

Kamspringfrø Impatiens cristata er en ettårig art fra Kina, India og Pakistan, en sjelden gang dyrket som sommerblomst. Den er samlet to ganger på ulike steder i Ekeberg-området i Ak Oslo, i 1970 og 1979. Dette kan tyde på at arten reproduserer og har en (liten) populasjon på en av de klimatisk gunstigste lokalitetene i hele Norge. Det er ikke gjort noen ettersøkning eller undersøkelse av arten i Norge overhodet. Arten er trolig innført som hagestaude.

Kamspringfrø kan ha stabil forekomst i Norge (frøreproduksjon), men den ekspanderer ikke, fortrenger ikke andre arter, fører ikke til tilstandsendring i naturtyper, og er ikke kjent å overføre gener (introgresjon) eller parasitter/sykdommer til stedegne arter. Det er heller ikke forventet noen endring i disse parametrene de neste 50 år. Den reknes derfor ikke å utgjøre noen risiko i norsk natur og prioriteres ikke for realitetsvurdering.

Først observert i Norge
Ak Oslo: Ekebergskråningen - 1970
Naturlig opprinnelse
 • Asia

Kina, India, Pakistan.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1970 - 1973
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  Antall forekomster
  2 - Mørketall: 2

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Kamspringfrø Impatiens cristata er samlet to ganger på ulike steder i Ekeberg-området i Ak Oslo, i 1970 og 1979. Dette kan tyde på at arten reproduserer og har en (liten) populasjon på en av de klimatisk gunstigste lokalitetene i hele Norge. Det er ikke gjort noen ettersøkning eller undersøkelse av arten i Norge overhodet. Arten er trolig innført som hagestaude.