NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Bryonia cretica

Ikke svartelistet

Arten er ikke risikovurdert

Bakgrunnsinformasjon

Rødgallebær Bryonia cretica subsp. dioica er funnet 2-3 steder i Norge og synes ikke¨å ha noen spredning. De sikre funnene er i Ak Frogn 1924 og Ak Oslo: Etterstad 1943. Materialet bak en rapport fra ST Trondheim: Åsbakken 1945, der den "dukker opp på nye steder hvert år, hvis utryddet på voksestedet" (tekst fra herbarieetiketten), bør kontrolleres mhp. identitet. Arten synes å være for varmekrevende for effektiv reproduksjon i Norge.

Først observert i Norge
Ak Frogn: Drøbak - 1924
Naturlig opprinnelse
  • Afrika
  • Asia
  • Europa Nord
  • Europa Sør

Mellom- og Sør-Europa, Middelhavsområdet (S-Europa, N-Afrika, V-Asia).

Kom til Norge fra
  • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
  • (b) Rømt eller forvillet
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, men produserer ikke levedyktige avkom
Generasjonstid
10 år