NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Cornus masvårkornell

Ikke svartelistet

Arten er ikke risikovurdert

Bakgrunnsinformasjon

Bærkornell Cornus mas vurderes å være litt for varmekrevende til å reprodusere og danne populasjon i Norge i nær framtid. Arten blomstrer meget tidlig - april-mai - og setter moden frukt - saftig steinfrukt tilpasset fuglespredning - men frøplanter er aldri notert. Alle de fire norske angivelsene bygger trolig på gjenstående planter: Ak Oslo: Bygdø 2007 og Ak Asker: Sem 2008, VA Kristiansand: Østerveien 1986 og Myren gård 2002.

Først observert i Norge
VA Kristiansand: Østerveien - 1986
Naturlig opprinnelse
  • Asia
  • Europa Nord
  • Europa Sør

Mellom- og Sør-Europa og Vest-Asia.

Kom til Norge fra
  • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
  • (b) Rømt eller forvillet
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, men produserer ikke levedyktige avkom
Generasjonstid
15 år