NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Euonymus latifoliusalpespolebusk

Ikke svartelistet

Ingen kjent risiko   NK:1,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 1   Mindre enn 10 år eller 5 generasjoner
b1  Spredningshastighet
Delkategori 1   Mindre enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Kriteriedokumentasjon

Alpespolebusk Euonymus latifolius er en nokså langlevd busk fra sørlige Mellom-Europa og Sør-Europa. Den er innført som hagebusk. Den frøreproduserer i Norge, kan danne populasjon, og er muligens under etablering. Tre forekomster er registrert, to av dem uten dokumentasjon for fortsatt eksistens (Ak Oslo: Bekkelaget 1935; He Stange: Sinnerudsveien 2002). Den tredje, i AA Tvedestrand: Nes Verk, er beskrevet som "gjenstående/naturalisert i kratt/villniss". Inntil videre er det ikke grunnlag for å vurdere arten som en risikoplante.

Alpespolebusk kan trolig reprodusere (frø) i Norge, men har foreløpig ingen dokumentert populasjon. Den ekspanderer ikke, fortrenger ikke andre arter, fører ikke til tilstandsendring i naturtyper, og er ikke kjent å overføre gener (introgresjon) eller parasitter/sykdommer til stedegne arter. Det er heller ikke forventet noen endring i disse parametrene de neste 50 år. Den reknes derfor ikke å utgjøre noen risiko i norsk natur og prioriteres ikke for realitetsvurdering.

Først observert i Norge
Ak Oslo: Bekkelaget - 1935
Naturlig opprinnelse
 • Europa Sør

Sørlige Mellom-Europa og Sør-Europa.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
15 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1935 - 1935
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

 2. Periode
  1996 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Aust-Agder
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

 3. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Hedmark
  • Aust-Agder
  Antall forekomster
  2 - Mørketall: 2

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Alpespolebusk Euonymus latifolius er innført som hagebusk. Den frøreproduserer i Norge, kan danne populasjon, og er muligens under etablering. Tre forekomster er registrert, to av dem uten dokumentasjon for fortsatt eksistens (Ak Oslo: Bekkelaget 1935; He Stange: Sinnerudsveien 2002). Den tredje, i AA Tvedestrand: Nes Verk, er beskrevet som "gjenstående/naturalisert i kratt/villniss". Inntil videre er det ikke grunnlag for å vurdere arten som en risikoplante..