NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Spergularia platensismøllebendel

Ikke svartelistet

Arten er ikke risikovurdert

Bakgrunnsinformasjon

Møllebendel Spergularia platensis er for varmekrevende til å reprodusere og danne populasjon i Norge. Den er bare funnet én gang, ved Pienes mølle i Buvik i ST Skaun i 1930, sikkert kommet inn med argentinsk korn.

Først observert i Norge
ST Skaun: Buvik, Pienes mølle - 1930
Naturlig opprinnelse
  • Amerika Nord
  • Amerika Sør og Mellom

Sør-Amerika og sørligste Nord-Amerika.

Kom til Norge fra
  • Opprinnelsessted
Årsak til tilstedeværelse
  • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, men produserer ikke levedyktige avkom
Generasjonstid
1 år