NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Cerastium glomeratumveiarve

Ikke svartelistet

Arten er ikke risikovurdert

Bakgrunnsinformasjon

Veiarve Cerastium glomeratum er fremmedart, men skal trolig ikke vurderes fordi den synes å ha vært i landet (og vært stabil) før 1800. Funnmønsteret tyder på at arten har vært her lenge; den var alt før 1850 funnet godt opp i Nordland og langt ute på bygdene, dvs. bedre etablert og mer utbredt enn det vi kjenner til hos noen fremmedplante innført etter 1800. Se spredningshistorikk.

Først observert i Norge
flere steder - -1800
Første observerte etablering i Norge
flere steder - -1800
Naturlig opprinnelse
 • Europa Nord
 • Europa Sør

Europa, trolig spontant nord til Mellom-Europa.

Kom til Norge fra
 • Opprinnelsessted
Årsak til tilstedeværelse
 • (d) Ukjent, men antropogen opprinnelse
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1800 - 1850
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Rogaland
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  • Nordland
  Antall forekomster
  18 - Mørketall: 100

 2. Periode
  1851 - 1900
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Hordaland
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  • Nordland
  Antall forekomster
  31 - Mørketall: 100

 3. Periode
  1901 - 1950
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Oppland
  • Telemark
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  • Nordland
  Antall forekomster
  57 - Mørketall: 100

 4. Periode
  1951 - 1979
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  • Nordland
  Antall forekomster
  88 - Mørketall: 100

 5. Periode
  1980 - 2011
  Sted
  Fra Artskart, modifisert
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  • Nordland
  • Troms
  Antall forekomster
  312 - Mørketall: 50
  Forekomstareal
  250000

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Arten har vært i Norge i lang tid, men den hører neppe til de eldste ugressene. Arten overses lett, og mørketallene er store. Den forekommer spredt og sporadisk i store deler av landet til Troms (der den bl.a. er hyppig som ugras i Tromsø by), og om den ikke spres til Finnmark, så skjer det nok en fortetning i områder der den allerede finnes.