NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Chenopodium rubrumrødmelde

Ikke svartelistet

Ingen kjent risiko   NK:1,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 1   Mindre enn 10 år eller 5 generasjoner
b1  Spredningshastighet
Delkategori 1   Mindre enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Kriteriedokumentasjon

Rødmelde Chenopodium rubrum er ettårig og vidt utbredt i Eurasia, spontan i hvert fall nord til Sør-Skandinavia, og med en nært beslektet rase i Nord-Amerika. Den kan ha vært i landet før 1800 (Gunnerus), men var neppe etablert noe sted før første halvdel av 1800-tallet. Første stedfestete funn er i "Christiania" før 1850. Arten er siden blitt funnet jamt med ca. 5 forekomster påvist pr. tiår. Arten synes å ha vært stabil over flere tiår i Ak Oslo på 1800-tallet og har vært stabil fram til i dag på Øra-området i Øf Fredrikstad siden den første gang ble påvist der i 1900. Ellers har den vært semi-stabil flere steder rundt i landet, nord til Sør-Trøndelag. Arten viser ingen ekspansjon etter 1900, og dette forventes heller ikke i nær framtid.

Rødmelde har én eller noen svært få stabile forekomster i Norge (frøreproduksjon), men den ekspanderer ikke, fortrenger ikke andre arter, fører ikke til tilstandsendring i naturtyper, og er ikke kjent å overføre gener (introgresjon) eller parasitter/sykdommer til stedegne arter. Det er heller ikke forventet noen endring i disse parametrene de neste 50 år. Den reknes derfor ikke å utgjøre noen risiko i norsk natur og prioriteres ikke for realitetsvurdering.

Først observert i Norge
Ak Oslo: "Christiania" - 1820-1850
Første observerte etablering i Norge
Ak Oslo: flere steder - 1860-1870
Naturlig opprinnelse
 • Asia
 • Europa Nord
 • Europa Sør

Eurasia, i hvert fall nord til Sør-Skandinavia; nært beslektet rase i Nord-Amerika.

Kom til Norge fra
 • Opprinnelsessted
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
 • (d) Ukjent, men antropogen opprinnelse
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1800 - 1850
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 3

 2. Periode
  1851 - 1875
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Møre og Romsdal
  Antall forekomster
  9 - Mørketall: 2

 3. Periode
  1876 - 1900
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Vestfold
  • Telemark
  • Vest-Agder
  Antall forekomster
  12 - Mørketall: 3

 4. Periode
  1901 - 1920
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  10 - Mørketall: 3

 5. Periode
  1921 - 1940
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  4 - Mørketall: 3

 6. Periode
  1941 - 1960
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Telemark
  • Hordaland
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  12 - Mørketall: 2

 7. Periode
  1961 - 1980
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Telemark
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  Antall forekomster
  14 - Mørketall: 2

 8. Periode
  1981 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Rogaland
  Antall forekomster
  7 - Mørketall: 2

 9. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  10 - Mørketall: 2

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Rødmelde Chenopodium rubrum kan ha vært i landet før 1800 (Gunnerus), men var neppe etablert noe sted før første halvdel av 1800-tallet. Første stedfestete funn er i "Christiania" før 1850. Arten er siden blitt funnet jamt med ca. 5 forekomster påvist pr. tiår. Arten synes å ha vært stabil over flere tiår i Ak Oslo på 1800-tallet og har vært stabil fram til i dag på Øra-området i Øf Fredrikstad siden den første gang ble påvist der i 1900. Ellers har den vært semi-stabil flere steder rundt i landet, nord til Sør-Trøndelag. Arten viser ingen ekspansjon etter 1900, og dette forventes heller ikke i nær framtid.