NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Celosia argenteasølvamarant

Ikke svartelistet

Arten er ikke risikovurdert

Bakgrunnsinformasjon

Sølvamarant Celosia argentea er altfor varmekrevende til å kunne reprodusere i Norge. Den er funnet én gang på Vea landbruksskole i He Ringsaker, i stort antall i en komposthaug ved låven i 2006.

Først observert i Norge
He Ringsaker: Vea landbruksskole - 2006
Naturlig opprinnelse
  • Afrika
  • Asia

Tropisk Afrika og Asia, spredt til alle andre tropiske og subtropiske områder som nytteplante og ugras.

Kom til Norge fra
  • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
  • (d) Ukjent, men antropogen opprinnelse
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, men produserer ikke levedyktige avkom
Generasjonstid
1 år