NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Amaranthus retroflexusduskamarant

Ikke svartelistet

Ingen kjent risiko   NK:1,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 1   Mindre enn 10 år eller 5 generasjoner
b1  Spredningshastighet
Delkategori 1   Mindre enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Kriteriedokumentasjon

Duskamarant Amaranthus retroflexus er en ettårig urt fra Nord-Amerika. Den er den amarant-arten som blir oftest funnet i Norge. Den kom inn med ballast på sent 1800-tall og tidlig 1900-tall, med korn ved møller og i havner fra slutten av 1800-tallet til nå, og den ble spredt ut med mølleavfall brukt som gjødsel på bygdene, særlig på Vestlandet, men også nord til Nordland. Arten er tilnærmet stabil på enkelte steder i Østfold, Oslo og Vestfold, i Oslo kanskje siden 1930-tallet, men sikkert siden 1960-tallet på Vippetangen i Oslo havn. Arten har et voldsomt oppsving i funn på sent 1940-tall og tidlig 1950-tall. Dette skyldes høyst trolig massiv innførsel av amerikansk korn etter andre verdenskrig. Arten er et nordamerikansk ugras. Hyppigheten i innførsel synes å ha gått tilbake siden 1960-tallet, men til gjengjeld kommer den inn på flere måter, bl.a. med fuglefrø og gartnerivarer.

Sjøl om duskamarant nå har stabil forekomst i Norge (frøreproduksjon), så ekspanderer den ikke, fortrenger ikke andre arter, fører ikke til tilstandsendring i naturtyper, og er ikke kjent å overføre gener (introgresjon) eller parasitter/sykdommer til stedegne arter. Det er heller ikke forventet noen endring i disse parametrene de neste 50 år. Den reknes derfor ikke å utgjøre noen risiko i norsk natur og prioriteres ikke for realitetsvurdering.

Først observert i Norge
Ho Bergen: Hegrenes mølle - 1875
Første observerte etablering i Norge
Ak Oslo: Vippetangen - 1960-1969
Naturlig opprinnelse
 • Amerika Nord

Vidt utbredt i Nord-Amerika.

Kom til Norge fra
 • Opprinnelsessted
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1875 - 1880
  Fylkesforekomst
  • Vest-Agder
  • Hordaland
  Antall forekomster
  2 - Mørketall: 2

 2. Periode
  1881 - 1900
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Vestfold
  • Vest-Agder
  Antall forekomster
  10 - Mørketall: 2

 3. Periode
  1901 - 1920
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Hordaland
  Antall forekomster
  12 - Mørketall: 4

 4. Periode
  1921 - 1940
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Vest-Agder
  • Hordaland
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  15 - Mørketall: 4

 5. Periode
  1941 - 1960
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  • Nordland
  Antall forekomster
  54 - Mørketall: 10

 6. Periode
  1961 - 1980
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Vestfold
  • Telemark
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  41 - Mørketall: 10

 7. Periode
  1981 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  18 - Mørketall: 10

 8. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Vest-Agder
  Antall forekomster
  22 - Mørketall: 10

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Duskamarant Amaranthus retroflexus er den amarant-arten som blir oftest funnet i Norge. Den kom inn med ballast på sent 1800-tall og tidlig 1900-tall, med korn ved møller og i havner fra slutten av 1800-tallet til nå, og den ble spredt ut med mølleavfall brukt som gjødsel på bygdene, særlig på Vestlandet, men også nord til Nordland. Arten er tilnærmet stabil på enkelte steder i Østfold, Oslo og Vestfold, i Oslo kanskje siden 1930-tallet, men sikkert siden 1960-tallet på Vippetangen i Oslo havn. Arten har et voldsomt oppsving i funn på sent 1940-tall og tidlig 1950-tall (dvs. i perioden 1941-1960 i skjemaet ovafor). Dette skyldes høyst trolig massiv innførsel av amerikansk korn etter andre verdenskrig. Arten er et nordamerikansk ugras. Hyppigheten i innførsel synes å ha gått tilbake siden 1960-tallet, men til gjengjeld kommer den inn på flere måter, bl.a. med fuglefrø og gartnerivarer.