NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Amaranthus hybridustoppamarant

Ikke svartelistet

Ingen kjent risiko   NK:1,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 1   Mindre enn 10 år eller 5 generasjoner
b1  Spredningshastighet
Delkategori 1   Mindre enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Kriteriedokumentasjon

Toppamarant Amaranthus hybridus er en ettårig urt fra Nord- og Mellom-Amerika. Fram t.o.m. 1950-tallet var den et tilfeldig ugras, kommet inn med ballast, grønnsakfrø og ved møller, med 1-2 funn per tiår. Fra midten av 1960-tallet er den blitt funnet mye mer hyppig og regelmessig, opp til 8 år på enkelte lokaliteter. Den synes nå å reprodusere i Norge og å være under etablering i hvert fall i Akershus med Oslo og Vestfold, kanskje også Østfold.

Sjøl om toppamarant nå kanskje reproduserer i Norge, så har den ennå ikke fullt stabil forekomst. Den ekspanderer ikke, fortrenger ikke andre arter, fører ikke til tilstandsendring i naturtyper, og er ikke kjent å overføre gener (introgresjon) eller parasitter/sykdommer til stedegne arter. Det er heller ikke forventet noen endring i disse parametrene de neste 50 år. Den reknes derfor ikke å utgjøre noen risiko i norsk natur og prioriteres ikke for realitetsvurdering.

Først observert i Norge
Ak Oslo: Frognerkilen (ballast) - 1903
Første observerte etablering i Norge
Vf Larvik - 1960-1969
Naturlig opprinnelse
 • Amerika Nord
 • Amerika Sør og Mellom

Nord- og Mellom-Amerika.

Kom til Norge fra
 • Opprinnelsessted
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1903 - 1920
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

 2. Periode
  1921 - 1940
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  Antall forekomster
  2 - Mørketall: 2

 3. Periode
  1941 - 1960
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oppland
  • Vest-Agder
  • Troms
  Antall forekomster
  4 - Mørketall: 2

 4. Periode
  1961 - 1980
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Vestfold
  • Telemark
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  Antall forekomster
  8 - Mørketall: 4

 5. Periode
  1981 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Hedmark
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  Antall forekomster
  9 - Mørketall: 4

 6. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Hordaland
  Antall forekomster
  24 - Mørketall: 10

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Toppamarant Amaranthus hybridus var et tilfeldig ugras, kommet inn med ballast, grønnsakfrø og ved møller, fram til og med 1950-tallet, med 1-2 funn pr. tiår. Fra midten av 1960-tallet er den blitt funnet mye mer hyppig og regelmessig, opp til 8 år på enkelte lokaliteter. Den synes nå å reprodusere i Norge og å være under etablering ihvertfall i Akershus med Oslo og Vestfold, kanskje også Østfold.