NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Pentaglottis sempervirenshestetunge

Ikke svartelistet

Ingen kjent risiko   NK:1,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 1   Mindre enn 10 år eller 5 generasjoner
b1  Spredningshastighet
Delkategori 1   Mindre enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Kriteriedokumentasjon

Hestetunge Pentaglottis sempervirens stammer fra Sørvest-Europa. Den er en langlevd flerårig urt, trolig innført som hagestaude. Den har vært reknet som "bufast" i Norge (Lid & Lid 2005 og tidligere utgaver), men synes ikke å være etablert, kanskje med unntak for den siste observerte forekomsten i Øf Fredrikstad i 2004. Oppfatningen om arten som etablert bygger på en opplysning fra Ro Sola: Tananger 1924, "i mursprækken ved en kjældernedgang", og der holdt den seg - i samme sprekken - til 1929. Dette kan neppe kalles å ha etablert populasjon. Arten synes å være for varmekrevende til effektiv reproduksjon og populasjonsdannelse i Norge, men greier seg godt vegetativt (og blomstrende).

Hestetunge har neppe etablert forekomst i Norge foreløpig (frøreproduksjon eller som gjenstående). Den ekspanderer ikke, fortrenger ikke andre arter, fører ikke til tilstandsendring i naturtyper, og er ikke kjent å overføre gener (introgresjon) eller parasitter/sykdommer til stedegne arter. Det er heller ikke forventet noen endring i disse parametrene de neste 50 år. Den reknes derfor ikke å utgjøre noen risiko i norsk natur og prioriteres ikke for realitetsvurdering.

Først observert i Norge
MR Kristiansund: Kristiansund - 1872
Første observerte etablering i Norge
Øf Fredrikstad: Ridehusgt. 18 - 2004
Naturlig opprinnelse
 • Europa Sør

Sørvest-Europa.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Ukjent
Generasjonstid
10 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1872 - 1872
  Fylkesforekomst
  • Møre og Romsdal
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

 2. Periode
  1921 - 1921
  Fylkesforekomst
  • Hordaland
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

 3. Periode
  1924 - 1934
  Fylkesforekomst
  • Rogaland
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

 4. Periode
  1975 - 1980
  Fylkesforekomst
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  Antall forekomster
  2 - Mørketall: 2

 5. Periode
  1981 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  Antall forekomster
  4 - Mørketall: 2

 6. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Hestetunge Pentaglottis sempervirens stammer fra Sørvest-Europa. Den er en langlevd flerårig urt, trolig innført som hagestaude. Den har vært reknet som "bufast" i Norge (Lid & Lid 2005 og tidligere utgaver), men synes ikke å være etablert, kanskje med unntak for den siste observerte forekomsten i Øf Fredrikstad i 2004. Oppfatningen om arten som etablert bygger på en opplysning fra Ro Sola: Tananger 1924, "i mursprækken ved en kjældernedgang", og der holdt den seg - i samme sprekken - til 1929. Dette kan neppe kalles å ha etablert populasjon. Arten synes å være for varmekrevende til effektiv reproduksjon og populasjonsdannelse i Norge, men greier seg godt vegetativt (og blomstrende).