NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Nonea versicolorsåpeblom

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:2a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 3   Lengre enn 50 år eller 10 generasjoner
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 1   Ingen/negativ fortetningsrate (μ <= 0; prosentvis økning <= 0; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 800
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Såpeblom er pr. i dag kjent med 13 forekomster (mørketall 2) i 4 fylker, hver forekomst med anslagsvis 30 individer i snitt. Dette gir et estimat på oppimot 800 individer.

Forventet levetid konklusjon 100 år
Grunnlag for forventet levetid

Kvalifisert anslag. PVAs estimat på &gt;1000 år er for optimistisk med det låge antallet populasjoner og individer og de usikre voksestedene.

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Ingen
 • Grunnlag for fortetningsrate:

  Prosentvis beregning. Arten har vært nesten eksakt stabil i 70 år.

Kriteriedokumentasjon

Såpeblom Nonea versicolor stammer fra Tyrkia og Kaukasus. Den kan være kommet inn med såfrø, grønnsakfrø, korn, eller den er innført som ettårig sommerblomst i hager. Arten har hatt stabil forekomst i Norge siden siste halvdel av 1800-tallet, med første etablering ved Bygdøy kongsgård i Ak Oslo. Den er i utgangspunktet noe for varmekrevende til å reprodusere svært effektivt i Norge. Den har likevel holdt seg - og til dels spredt seg - i tre områder: I Ak Oslo, med mest stabil forekomst fortsatt rundt Kongsgården på Bygdøy, i Gudbrandsdalen med kjerneområde i Op Ringebu, og i VA Kristiansand. I alle tre områdene har arten vært stabil fra 1800-tallet fram til 2000. Vi rekner med at den fortsatt er til stede de fleste stedene der den var i 2000, men den ekspanderer ikke.

Arten er ettårig. Den har frøreproduksjon. Delfruktene sprer seg trolig mest passivt, kanskje litt med dyr. Arten er kommet inn og har etablert seg på ulike vis og ganske tidlig (1800-tall). Den er knyttet til gårdstun og bebyggelser, litt til åker. Den gjør ingen påviselig skade.

Først observert i Norge
Ak Oslo: Bjølsen - 1867
Første observerte etablering i Norge
Op Ringebu: Ringebu prestegård - 1892
Naturlig opprinnelse
 • Asia

Tyrkia og Kaukasus.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1867 - 1900
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Oppland
  • Vest-Agder
  Antall forekomster
  3 - Mørketall: 2

 2. Periode
  1901 - 1920
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Oppland
  • Vest-Agder
  Antall forekomster
  3 - Mørketall: 2

 3. Periode
  1921 - 1940
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Oppland
  Antall forekomster
  11 - Mørketall: 2

 4. Periode
  1941 - 1960
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Oppland
  • Vest-Agder
  • Hordaland
  Antall forekomster
  13 - Mørketall: 2

 5. Periode
  1961 - 1980
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Oppland
  • Vest-Agder
  Antall forekomster
  11 - Mørketall: 2

 6. Periode
  1981 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Vest-Agder
  Antall forekomster
  13 - Mørketall: 2

 7. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Hedmark
  • Oppland
  Antall forekomster
  3 - Mørketall: 2

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Såpeblom Nonea versicolor kan være kommet inn med såfrø, grønnsakfrø, korn, eller den er innført som ettårig sommerblomst i hager. Arten har hatt stabil forekomst i Norge siden siste halvdel av 1800-tallet, med første etablering ved Bygdøy kongsgård i Ak Oslo. Den er i utgangspunktet noe for varmekrevende til å ha stabil populasjon i Norge. Den har likevel holdt seg - og til dels spredt seg - i tre områder: I Ak Oslo, med mest stabil forekomst fortsatt rundt Kongsgården på Bygdøy, i Gudbrandsdalen med kjerneområde i Op Ringebu, og i VA Kristiansand. I alle tre områdene har arten vært stabil fra 1800-tallet fram til 2000. Vi rekner med at den fortsatt er til stede de fleste stedene der den var i 2000, men den ekspanderer ikke.

Naturtyper
 • kunstmarkseng med moderat intensiv hevd

 • fulldyrket åker og kunstmarkseng

 • kunstmarkseng-kant

 • Skrotemark

 • bybebyggelse

 • forstads- og hagebybebyggelse

 • uregulert bebyggelse

 • gårdstun

 • vegkant

 • jernbane

 • Grøntområder og idrettsanlegg

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med kornprodukter

  (Kun historisk)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år
 • Utilsiktet introduksjon - Med frø, kongler osv

  (Kun historisk)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år
 • Utilsiktet spredning - Fra privathager

  (Kun historisk)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år