NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Borago officinalisagurkurt

Ikke svartelistet

Ingen kjent risiko   NK:1,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 1   Mindre enn 10 år eller 5 generasjoner
b1  Spredningshastighet
Delkategori 1   Mindre enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Kriteriedokumentasjon

Agurkurt Borago officinalis er en ettårig urt med frøreproduksjon. Fruktene (delfrukter) spres passivt. Arten er gammel kulturplante fra Sør- og Øst-Europa som er blitt populær igjen de siste tiårene. Den blir funnet ofte i Norge og synes å reprodusere med frø enkelte år. Ingen forekomster har imidlertid vært stabile over lengre tid (5 år eller mer). Arten kan være på grensa til å få stabil reproduserende populasjon i Norge, men blir neppe ekspansiv. Den vil ikke kunne fortrenge andre arter, vil ikke føre ikke til tilstandsendring i naturtyper, og er ikke kjent å overføre gener (introgresjon) eller parasitter/sykdommer til stedegne arter. Det er heller ikke forventet noen endring i disse parametrene de neste 50 år. Den reknes derfor ikke å utgjøre noen risiko i norsk natur og prioriteres ikke for realitetsvurdering.

Først observert i Norge
Vf Tjøme: "Pyth" - 1874
Første observerte etablering i Norge
Vf Tjøme: "Pyth" - 1874
Naturlig opprinnelse
 • Europa Sør

Sør- og Øst-Europa.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
 • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1874 - 1900
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Vestfold
  • Vest-Agder
  Antall forekomster
  5 - Mørketall: 2

 2. Periode
  1901 - 1918
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Vestfold
  • Telemark
  • Hordaland
  • Møre og Romsdal
  Antall forekomster
  5 - Mørketall: 2

 3. Periode
  1940 - 1960
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Oppland
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  11 - Mørketall: 2

 4. Periode
  1961 - 1980
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  Antall forekomster
  4 - Mørketall: 2

 5. Periode
  1981 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  17 - Mørketall: 2

 6. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Vestfold
  • Aust-Agder
  • Rogaland
  Antall forekomster
  16 - Mørketall: 2

 7. Periode
  1980 - 2011
  Sted
  Fra Artskart
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  42 - Mørketall: 5
  Forekomstareal
  150000
  Utbredelsesområde
  124

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Agurkurt Borago officinalis er en gammel kulturplante som er blitt populær igjen de siste tiårene. Den blir funnet ofte i Norge og synes å reprodusere med frø enkelte år. Ingen forekomster har imidlertid vært stabile over lengre tid (5 år eller mer). Arten kan være på grensa til å få stabil reproduserende populasjon i Norge, men blir neppe ekspansiv.