NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Tanacetum corymbosumskjermkrage

Ikke svartelistet

Arten er ikke risikovurdert

Bakgrunnsinformasjon

Skjermkrage Tanacetum corymbosum kan kanskje reprodusere i Norge, men innføres for sjelden. Den er funnet én gang, i Vf Sandefjord: Nærholmen, på "grasbakke i følge med Poa chaixii" 2003. Følgearten antyder at forekomsten kan ha sammenheng med utenlandsk grasfrø, kanskje lang tid tilbake. Parkrapp Poa chaixii kom hovedsakelig inn med grasfrø i parker fra slutten av 1800-tallet og litt inn på 1900-tallet.

Først observert i Norge
Vf Sandefjord: Nærholmen, "grasbakke i følge med Poa chaixii" - 2003
Naturlig opprinnelse
  • Afrika
  • Asia
  • Europa Nord
  • Europa Sør

Sør-, Mellom- og Øst-Europa, Sibir, Nordvest-Afrika.

Kom til Norge fra
  • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
  • (d) Ukjent, men antropogen opprinnelse
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Ukjent
Generasjonstid
10 år