NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Glebionis coronariakronkrage

Ikke svartelistet

Arten er ikke risikovurdert

Bakgrunnsinformasjon

Kronkrage Glebionis coronaria synes å være for varmekrevende til å effektivt reprodusere og danne populasjon i Norge. Arten er kommet inn med ballast, såfrø og som ettårig sommerblomst, og selv om det av og til opplyses at den er "forvillet", så finnes det ingen observasjonsserie som tyder på overlevelse fra år til år. Arten viser ingen tegn på reell økning eller stabilisering i Norge. Se spredningshistorikk.

Først observert i Norge
Ho Odda: Apold og ST Trondheim: "i en potetesager ved Trondhjem" - 1891
Naturlig opprinnelse
 • Afrika
 • Asia
 • Europa Sør

Middelhavsområdet (S-Europa, N-Afrika, V-Asia).

Kom til Norge fra
 • Opprinnelsessted
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
 • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Ukjent
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1891 - 1900
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Hordaland
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  3 - Mørketall: 2

 2. Periode
  1901 - 1920
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

 3. Periode
  1921 - 1940
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

 4. Periode
  1941 - 1960
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  2 - Mørketall: 2

 5. Periode
  1961 - 1980
  Fylkesforekomst
  • Vest-Agder
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

 6. Periode
  1981 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Vestfold
  Antall forekomster
  6 - Mørketall: 2

 7. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Vestfold
  Antall forekomster
  2 - Mørketall: 2