NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Glebionis carinataringkrage

Ikke svartelistet

Arten er ikke risikovurdert

Bakgrunnsinformasjon

Ringkrage Glebionis carinata er brukt som ettårig sommerblomst i hager, men er for varmekrevende til å reprodusere og danne populasjon i Norge. Den er bare funnet én gang: Ak Oslo: Frognerparken, i et petuniabed 1971.

Først observert i Norge
Ak Oslo: Frognerparken, ugras i petuniabed - 1971
Naturlig opprinnelse
  • Afrika

Nordvest-Afrika.

Kom til Norge fra
  • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
  • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, men produserer ikke levedyktige avkom
Generasjonstid
1 år