NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Artemisia stellerianasandmalurt

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:2ab,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 2   Lengre enn 10 år eller 5 generasjoner
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 2   Lav fortetningsrate (0,01 >= μ > 0; 25% >= prosentvis økning > 0%; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 1
Basert på Telling
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Observasjon fra Ryghkollen i Bu Nedre Eiker 2006; eneste observasjon foreløpig i Norge.

Forventet levetid konklusjon 10 år
Grunnlag for forventet levetid

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Låg

c Naturtypekolonisering

 • Havstrandtyper.

Kriteriedokumentasjon

Sandmalurt Artemisia stelleriana stammer fra strandområder i Nordøst-Asia og dyrkes i begrenset utstrekning som en hardfør prydplante i Norge. Den er foreløpig bare er funnet én gang utafor kultur, på veikant ved Ryghkollen i Bu Nedre Eiker i 2006. Sandmalurt er en langlevd flerårig urt med klonal vekst. Frøreproduksjon er ikke registrert i norsk natur, men antas å finne sted i naboområder (Danmark). Arten kan ha potensiale for etablering i hvert fall nord til Trøndelag, men blir trolig ikke invasiv i Norge.

Først observert i Norge
Bu Nedre Eiker: Ryghkollen (veikant) - 2006
Naturlig opprinnelse
 • Asia

Nordøst-Asia.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium ikke observert
Generasjonstid
5 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  2006 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Buskerud
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Sandmalurt Artemisia stelleriana er en hardfør prydplante som dyrkes litt i Norge, men som foreløpig bare er funnet en gang utafor kultur, på veikant ved Ryghkollen i Bu Nedre Eiker i 2006. Arten har naturalisert seg på havstrand i Danmark og Sverige og kan forventes å spre seg i Oslofjord-området, kanskje heller med spontan spredning fra nabolandene enn med forvilling fra norske hager.

Naturtyper
 • Driftvoll

  Fremtidig

 • Stein-, grus- og sandstrand

  Fremtidig

 • Strandeng og strandsump

  Fremtidig

 • vegkant

Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Sekundær spredning fra naboland

  (Kun i fremtiden)
 • Utilsiktet spredning - Fra privathager

  (Pågående)