Argyranthemum frutescensmargeritt

Ikke svartelistet

Arten er ikke risikovurdert

Bakgrunnsinformasjon

Margeritt Argyranthemum frutescens er foredlet fra en flerårig, låg busk som er endemisk for tørkesonen på Kanariøyene. De margerittene vi bruker i hager dyrkes hovedsakelig som ettårige sommerplanter. De spres ofte med hageutkast og overlever sommeren, kanskje også enkelte milde vintre, men har ikke effektiv reproduksjon i Norge. Arten er bare belagt i herbariene noen få ganger og er dramatisk under-dokumentert. Den er ganske hyppig på hageutkast og i parkanlegg. Se spredningshistorikk.

Først observert i Norge
Ho Bergen: Strømgaten - 1986
Naturlig opprinnelse
 • Afrika

Kanariøyene.

Kom til Norge fra
 • Ukjent

Hagemateriale, innført og oppformert i Norge.

Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, men produserer ikke levedyktige avkom
Generasjonstid
5 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1986 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Buskerud
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  Antall forekomster
  7 - Mørketall: 20