NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Argyranthemum frutescensmargeritt

Ikke svartelistet

Arten er ikke risikovurdert

Bakgrunnsinformasjon

Margeritt Argyranthemum frutescens er foredlet fra en flerårig, låg busk som er endemisk for tørkesonen på Kanariøyene. De margerittene vi bruker i hager dyrkes hovedsakelig som ettårige sommerplanter. De spres ofte med hageutkast og overlever sommeren, kanskje også enkelte milde vintre, men har ikke effektiv reproduksjon i Norge. Arten er bare belagt i herbariene noen få ganger og er dramatisk under-dokumentert. Den er ganske hyppig på hageutkast og i parkanlegg. Se spredningshistorikk.

Først observert i Norge
Ho Bergen: Strømgaten - 1986
Naturlig opprinnelse
 • Afrika

Kanariøyene.

Kom til Norge fra
 • Ukjent

Hagemateriale, innført og oppformert i Norge.

Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, men produserer ikke levedyktige avkom
Generasjonstid
5 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1986 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Buskerud
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  Antall forekomster
  7 - Mørketall: 20