NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Achillea ptarmicanyseryllik

Ikke svartelistet

Arten er ikke risikovurdert
Først observert i Norge
-1800
Første observerte etablering i Norge
-1800
Naturlig opprinnelse
  • Asia
  • Europa Nord
  • Europa Sør

Vidt utbredt i Eurasia.

Trolig etablert i Norge før 1800 og faller dermed utafor definisjonen av fremmedart for dette prosjektet.

Kom til Norge fra
  • Opprinnelsessted
Årsak til tilstedeværelse
  • (d) Ukjent, men antropogen opprinnelse
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
5 år