NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Acanthoxanthium spinosumtistelkrokfrø

Ikke svartelistet

Arten er ikke risikovurdert

Bakgrunnsinformasjon

Tistelkrokfrø Acanthoxanthium spinosum har vært observert 14 ganger i Norge: i perioden 1872-1909 på ballastplasser (1872 MR Kristiansund, 1880 Ak Oslo: Filipstad, 1891 og 1901 Øf Fredrikstad: Øra, 1909 AA Lillesand), i perioden 1918-1976 på mølleplasser (1918 Ak Oslo Torshov, 1925 Ho Bergen: Hegrenes, og 1974 og 1976 Vf Larvik: Kanalgata på soja-avfall). Senere funn, i perioden 1995-2006, er mer blandet: 1995 Øf Fredrikstad: Øra søppelfylling, 1997 Bu Hurum: Tofte flisfylling ved papirfabrikk, 1999 ST Trondheim: Trondheim oppspirt fra utsølt fuglefrø, 2001 Vf Horten: Bankløkka søppelfylling, og 2006 Ak Oslo: Majorstua, i blomsterbed men trolig kommet med fuglefrø.

Arten er såvidt observert blomstrende i Norge, sent på hausten, og er altfor varmekrevende til å kunne reprodusere og produsere populasjon i overskuelig framtid. Den innføres derimot nokså ofte.

Først observert i Norge
MR Kristiansund: Kristiansund (ballast) - 1872
Naturlig opprinnelse
  • Amerika Sør og Mellom

Sør-Amerika.

Kom til Norge fra
  • Opprinnelsessted
Årsak til tilstedeværelse
  • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, men produserer ikke levedyktige avkom
Generasjonstid
1 år