NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Bostrychoplites cornutushornhettebille

Ikke svartelistet

Arten er ikke risikovurdert

Bakgrunnsinformasjon

Innendørsart

Først observert i Norge
1980-1989
Naturlig opprinnelse
 • Afrika
Kom til Norge fra
 • Opprinnelsessted
Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduserer utelukkende eller hovedsakelig innendørs
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Det forventes et likt spredningsforløp som hittil, med turister suvernirer som kjøpes i land hvor denne arten finnes naturlig.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Arten er ikke utbredt i Europa, men dukker på lik linje som i Norge opp som blindpassasjer på ulike importerte varer.

Naturtyper
 • Konstruert fastmark

 • Boligutbyggingsområder

 • Ved-livsmedier

  • Dødvedinnhold

En art som av og til kommer med suvernirer fra Afrika og Asia. Den lever av å gnage i død ved og larven kommer derfor med bearbeidet trevirke som turister har med hjem.

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med trevirke

  (Pågående)
 • Utilsiktet introduksjon - Med bearbeidet trevirke

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra turisme

  (Pågående)