NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Bupleurum rotundifoliumhareøre

Ikke svartelistet

Arten er ikke risikovurdert

Bakgrunnsinformasjon

Hareøre Bupleurum rotundifolium er for varmekrevende til å reprodusere og danne populasjon i Norge. Arten er funnet fire ganger: på ballast på Grønlia i Ak Oslo 1884 og på Øra og ved Røds bruk på Kråkerøy i Øf Fredrikstad 1898 og 1910, og ved mølla på Torshov i Ak Oslo 1915.

Først observert i Norge
Ak Oslo: Grønlia (ballast) - 1884
Naturlig opprinnelse
  • Afrika
  • Asia
  • Europa Sør

Sørlige Mellom-Europa, Middelhavsområdet (S-Europa, N-Afrika, V-Asia), Sentral-Asia.

Kom til Norge fra
  • Opprinnelsessted
  • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
  • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, men produserer ikke levedyktige avkom
Generasjonstid
1 år