NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Aegopodium podagrariaskvallerkål

Ikke svartelistet

Arten er ikke risikovurdert
Først observert i Norge
-1800
Første observerte etablering i Norge
-1800
Naturlig opprinnelse
  • Europa Nord
  • Europa Sør

Europa, vesentlig Mellom-Europa.

Skvallerkål Aegopodium podagraria har trolig vært etablert i Norge lenge. Den nevnes av 1700-tallskilder og var dermed trolig etablert før 1800. Arten faller dermed utafor definisjonen av fremmedart for dette prosjektet.

Kom til Norge fra
  • Opprinnelsessted
Årsak til tilstedeværelse
  • (d) Ukjent, men antropogen opprinnelse
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
10 år