NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Zea maysmais

Ikke svartelistet

Arten er ikke risikovurdert

Bakgrunnsinformasjon

Mais Zea mays er funnet på ulike typer skrotemark som avfallsplasser og vegkanter og tidvis også oppspirt fra hønsefôr. Den blir oftest funnet i steril tilstand, men noen ganger er det også funnet blomstrende eksemplar som neppe produserer levedyktige frø. Den vurderes som altfor varmekrevende til å reprodusere og danne populasjon i Norge. Mais har ikke hatt noen økning i forekomster i sin periode her i landet; den er en gjenganger på klassiske mølle-, silo- og avfallsområder: ST Skaun: Pienes mølle; Øf Moss: Patterød og Kambo mølle; Ho Bergen: Hegrenes mølle; Øf Fredrikstad: Øra. I tillegg finnes enkeltforekomster på ulike avfallsplasser hvor den aldri har dukket opp igjen. Se spredningshistorikk.

Først observert i Norge
VA: Kristiansand (møller) - 1912
Naturlig opprinnelse
 • Amerika Sør og Mellom

Mais Zea mays er en gammel kulturplante, kanskje fra Mexico, men den er ikke kjent vill.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
 • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, men produserer ikke levedyktige avkom
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1912 - 1930
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Vest-Agder
  • Hordaland
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  7 - Mørketall: 2

 2. Periode
  1931 - 1950
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Vest-Agder
  • Hordaland
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  7 - Mørketall: 2

 3. Periode
  1951 - 1970
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Vestfold
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  6 - Mørketall: 2

 4. Periode
  1971 - 1990
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Vestfold
  Antall forekomster
  5 - Mørketall: 2

 5. Periode
  1991 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Vestfold
  Antall forekomster
  8 - Mørketall: 2