NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Poa chaixiiparkrapp

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:3a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 2   Lav fortetningsrate (0,01 >= μ > 0; 25% >= prosentvis økning > 0%; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 35000
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Parkrapp er pr. i dag kjent med 35 forekomster (mørketall 2) i 9 fylker, hver forekomst meget grovt anslått med 500 individer i snitt. Dette gir et estimat på ca. 35.000 individer. I noen parker er arten heldekkende i skogbotnen og grasmattene, med trolig hundretusener av skudd (ramets).

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Låg
 • Grunnlag for fortetningsrate:

  Kvalifisert anslag

Kriteriedokumentasjon

For parkrapp Poa chaixii stammer fra Mellom- og Sør-Europa og Kaukasus. Spredningshistorikken gir for denne trolig et feil bilde; den er heller en oppdagelseshistorikk. Arten kom trolig til Norge bare med grasfrø til bruk i parker på slutten av 1800-tallet. Den er inntil ganske nylig bare funnet i gamle parkanlegg ved herregårder etc. I de aller siste tiårene er det noen få funn utafor disse parkene, noe som tyder på svært begrenset lokal spredning. Oppdagelseshistorien er derimot meget lang, med en forsinkelse for flere populasjoner på mer enn 100 år mellom antatt innførsel og oppdagelse. For nesten alle senere forekomster med oppdagelsesår inntil 2005 antar vi innførsel mellom 1870 og ca 1900.

Arten er et meget langlevd flerårig gras med klonal vekst. Den har frøreproduksjon, men fruktene har ikke noen spesiell tilpasning til spredning. Arten er kommet inn som plengras, særlig i større parker, og har etablert seg og holdt seg stabil i rundt 100 år uten å ekspandere videre. Arten har stor fortrengningskapasitet, men den er etablert praktisk talt bare på "konstruert fastmark" i plener, parker og ved kirkegårder. Dette er naturtyper der fortrengning av stedegne arter er en lite aktuell problemstilling.

Først observert i Norge
Ak Bærum: trolig Bærums verk - 1888
Første observerte etablering i Norge
Ak Bærum: trolig Bærums verk - 1888
Naturlig opprinnelse
 • Asia
 • Europa Nord
 • Europa Sør

Mellom- og Sør-Europa, Kaukasus.

Kom til Norge fra
 • Opprinnelsessted
Årsak til tilstedeværelse
 • (a) Bevisst introdusert/utsatt
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
5 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1888 - 1900
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

 2. Periode
  1901 - 1920
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Vestfold
  • Hordaland
  Antall forekomster
  3 - Mørketall: 2

 3. Periode
  1921 - 1940
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Vest-Agder
  • Hordaland
  Antall forekomster
  9 - Mørketall: 2

 4. Periode
  1941 - 1960
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Vestfold
  • Telemark
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  17 - Mørketall: 2

 5. Periode
  1961 - 1980
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Vestfold
  • Telemark
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  23 - Mørketall: 2

 6. Periode
  1981 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  29 - Mørketall: 2

 7. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  35 - Mørketall: 2

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

For parkrapp Poa chaixii gir spredningshistorikken trolig et feil bilde; den er heller en oppdagelseshistorikk. Arten kom trolig til Norge bare med grasfrø til bruk i parker på slutten av 1800-tallet. Den er inntil ganske nylig bare funnet i gamle parkanlegg ved herregårder etc. I de aller siste tiårene er det noen få funn utafor disse parkene, noe som tyder på svært begrenset lokal spredning. Oppdagelseshistorien er derimot meget lang, med en forsinkelse for flere populasjoner på mer enn 100 år mellom antatt innførsel og oppdagelse. For alle følgende forekomster antar vi innførsel mellom 1870 og ca 1900, med oppdagelsesår i parentes: Vf Tønsberg: Jarlsberg (1874), Ak Bærum: Bærum Verk (1888), Ho Bergen: Alvøen (1917), Ho Stord: Lærerskolens have (1925), VA Mandal: Furulunden (1933), Te Nome: Ulefoss (1949), Ak Oslo: Bogstad (1951 !), Øf Moss: Tordenrød (1952), Ho Bergen: Åstveit (1954), ST Trondheim: Rotvoll (1954 !), Ro Stavanger: Hindal (1955), Vf Larvik: Fritzøehus (1955 !), Te Kragerø: Berg (1955), Ak Oslo: Øvre Ljan (1969), VA Kristiansand: Kjos (1971 !), Ho Kvinnherad: Rosendal (1975 !), Øf Fredrikstad: Nes i Torsnes (1980), ST Trondheim: Belvedere (2002), AK Lørenskog: Losby (2005 !).

Naturtyper
 • forstads- og hagebybebyggelse

 • uregulert bebyggelse

 • gårdstun

 • park

 • Fastmarksskogsmark

 • Kulturmarkseng

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med frø, kongler osv

  (Opphørt, men kan inntreffe igjen)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år
 • Tilsiktet utsetting - Estetisk beplantning

  (Kun historisk)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år